Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 30 maja 1999

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PRZESłUCHANIE SZPIEGA
Nr:
309
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
55 cm x 64.5 cm
Cena wywoławcza:
14 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

Po prawej na kamieniu ślady nieczytelnej, przemytej sygnatury. Mimo że sygnatura, poza końcowymi literami „..wski”, nie jest dziś czytelna, obraz można uznać za dzieło Tadeusza Brodowskiego, powstałe jeszcze w Warszawie, przed wyjazdem artysty z kraju, a inspirowane zapewne malarstwem Januarego Suchodolskiego. Autorstwo Brodowskiego potwierdza także porównanie prezentowanego obrazu z pracami artysty znajdującymi się w zbiorach warszawskiego Muzeum Narodowego (Trzej jeźdźcy na drodze, Scena batalistyczna).

Tadeusz Brodowski:

Tadeusz Brodowski, syn malarza Antoniego i starszy brat Józefa Brodowskich, był uczniem Antoniego Blanka i Aleksandra Kokulara w Warszawie. Uchodził za bardzo zdolnego i dobrze zapowiadającego się malarza. Pierwsze swoje prace - teki rysunków - pokazał na wystawie warszawskiej już w roku 1836. Na wystawach w latach 1838 i 1841 uwagę krytyki zwróciły jego obrazy batalistyczne o tematyce orientalnej malowane pod wpływem Orłowskiego. Protegowany namiestnika I.F.Paskiewicza miał pracownię w oficynie zamku warszawskiego. Za malowane dla Paskiewicza kopie obrazów J.Suchodolskiego otrzymał stypendium na studia zagraniczne i w listopadzie 1841 roku wyjechał do Włoch. Dwa lata spędził w Rzymie, później był w Monachium, aż w końcu przyjechał do Paryża, gdzie pracował pod kie-runkiem słynnego Horace’a Verneta. Ale nieregularny a nawet, jak pisano, „hulaszczy” tryb życia spowodował chorobę płuc i przedwczesną śmierć artysty.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1999-05-30 14 000 zł - N/A PLN USD