Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 30 maja 1999

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ANIOł I PASTUSZEK
Nr:
314
Technika:
olej, deska
Wymiary:
100 cm x 70 cm
Cena wywoławcza:
220 000 zł
Cena uzyskana:
280 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.g.: 1911 | J Malczewski Anioł i pastuszek łączy się z całym cyklem obrazów Malczewskiego przedstawiających zalęknione wiejskie dziecko chroniące się pod opiekuńcze skrzydła Anioła (m.in. Aniele, pójdę za Tobą 1901, tryptyk Za Aniołem 1901, Anioł i pastuszek 1902 i 1903). Obrazy te malowane przeważnie w latach 1901-1906, inspirowane były wierszem Teofila Lenartowicza „Za Aniołem”. Anioł i pastuszek we wcześniejszej literaturze datowany jest na rok 1906; wydaje się jednak, że nastąpiła tu pomyłka przy odczytywaniu daty i obraz pochodzi z roku 1911. Za takim datowaniem przemawia też głowa Anioła czy raczej charakterystyczna głowa pozującej do tej postaci modelki, która właśnie w latach ok.1910 pozowała do wielu obrazów Malczewskiego (np. Hołd sztuce i muzie 1910, U źródła mądrości, Paź królowej 1910, Grabarz i sztuka 1911). Obraz reprodukowany lub opisywany w: - Katalog wystawy jubileuszowej Jacka Malczewskiego, Towarzystwo Przyj. Sztuk Pięknych we Lwowie.

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1999-05-30 220 000 zł 280 000 zł N/A PLN USD