Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 30 maja 1999

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ŚWIęTY JAN KANTY Z ANIOłEM PRZY OłTARZU
Nr:
316
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
32 cm x 25 cm
Cena wywoławcza:
24 000 zł
Cena uzyskana:
71 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany po lewej: J M | 1858 Na odwrocie owalny stempel : Malerleinwand Fabrik von | A. Schitzmann | in | München. Ten wczesny obraz Matejki jeszcze w roku 1894 był własnością Mariana Gorzkowskiego, przyjaciela i biografa artysty. Wiadomo następnie, że w roku 1916 należał do zbiorów Edwarda Natansona w Warszawie, dalsze losy obrazu nie były dotąd znane. Obraz reprodukowany lub opisywany w: - Katalog wystawy dzieł Jana Matejki, Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w r. 1894, (przedmowa M.Sokołowski), Lwów 1894, s. 6, nr 16; - M.Gorzkowski, Jan Matejko. Epoka lat najmłodszych. Wyjątki z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, Kraków 1895, s. 44; - Katalog prac artystycznych Jana Matejki, olejnych, akwarelowych i rysunków, znajdujących się w zbiorach Mariana Gorzkowskiego w Krakowie, Kraków 1896, s. 4, nr kat. 14; - S.Tarnowski, Jan Matejko, Kraków 1897, s. 505; - S.Serafińska, Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne, wstęp H. Nelken-Morawska, Kraków 1955, s. 656;

Jan Matejko:

Jan Matejko (Kraków 1838 - Kraków 1893) - najwybitniejszy polski malarz historyczny; studia malarskie rozpoczął pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i W. K. Stattlera w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (lata 1852-1858). Następnie uczył się w Akademii monachijskiej u H. Anschütza (1859) i przez dwa miesiące w Akademii wiedeńskiej u C. Rubena (1860). Po studiach mieszkał i pracował w Krakowie. W 1873 objął stanowisko dyrektora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, pełniąc tę funkcję aż do śmierci. Dużo podróżował - wielokrotnie wyjeżdżał do Paryża (w latach 1865-1880), Wiednia (1866-1888), w 1872 był w Konstantynopolu, a rok później w Pradze i Budapeszcie, odwiedzał również Włochy (1878-1879 i 1883). Był członkiem licznych akademii i towarzystw artystycznych m.in. Académie des Beaux-Arts (1873) i Instytutu Francuskiego (1874) w Paryżu, berlińskiej Akademii Sztuki (1874), Akademii Rafaelowskiej w Urbino (1878) i Künstlersgenossenschaft w Wiedniu (1888). W 1864 został członkiem Towarzystwa Naukowego w Krakowie, w 1887 otrzymał doktorat filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był twórcą wielkich i znanych płócien, m.in. Kazania Skargi, Rejtana, Unii Lubelskiej, Batorego pod Pskowem, Bitwy pod Grunwaldem, Hołdu Pruskiego czy Kościuszki pod Racławicami. Malował także portrety i - rzadziej - sceny religijne czy rodzajowe. Ważną rolę w jego twórczości odgrywał rysunek - artysta opracował, m.in. album Ubiory w Polsce od 1200 do 1795 oraz rysunkowy cykl Poczet królów i książąt polskich. W latach 1889-1891, wraz z zespołem uczniów, pracował nad polichromią kościoła Mariackiego w Krakowie. W rodzinnym domu malarza, przy ulicy Floriańskiej w Krakowie od 1898 mieści się poświęcone mu muzeum - Dom Matejki (Oddział MNK).

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1999-05-30 24 000 zł 71 000 zł N/A PLN USD