Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 30 maja 1999

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO PRZED BITWĄ POD GRUNWALDEM
Nr:
321
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
32.5 cm x 41 cm
Cena wywoławcza:
25 000 zł
Cena uzyskana:
46 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. po prawej (na tarczy): MPiotrowski 1854.

na odwr. naklejka z odręcznym napisem (atramentem): Władysław Jagiełło entscheided sich zur Schlacht bei Grune | wald (Tannenberg) 1410 durch der ihm zur Wahl darge = | reichte blutige Schwert. Skizze gem. von M.A.Piotrowski. | Königsberg [...]

ponadto nalepka aukcyjna Agra-Art z 1999 roku

 

Maksymilian Antoni Piotrowski wykształcenie artystyczne odebrał w berlińskiej ASP, następnie naukę kontynuował w Düsseldorfie. Później wiele lat życia spędził w niemieckim Królewcu, gdzie był profesorem akademii. Mimo to pozostał szczerym Polakiem, co udowadniał zarówno szeregiem obrazów odnoszących się do historii Polski, jak i udziałem w Wiośnie Ludów.

Jednym z dzieł o tematyce narodowej jest prezentowana kompozycja Przed bitwą grunwaldzką. Artysta zaprezentował epizod poprzedzający jedną z najważniejszych bitew w historii polskiego oręża. W królewskim namiocie przed Władysławem Jagiełłą i wielkim księciem litewskim Witoldem stanęło poselstwo wielkiego mistrza krzyżackiego.

Obecność księcia litewskiego w tej scenie jest kluczowa. Oznacza ona, że artysta odwołał się do pierwszego znanego opisu bitwy pod Grunwaldem, powstałej w latach 1410-11 Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno Christi 1410. W późniejszym źródle, Historiae Polonicae, Jan Długosz pisze, że poselstwo zostało...

więcej

Maksymilian Antoni Piotrowski:

Maksymilian Piotrowski od roku 1833 kształcił się w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Wilhelma Hensla. Po studiach przebywał w Düsseldorfie. W latach 1842/43 odbył dłuższą podróż do Włoch, a wracając zatrzymał się w Monachium. Następne lata spędził w Berlinie. W roku 1849 otrzymał stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu, gdzie osiadł na stałe. W 1857 przyjechał do kraju, odwiedzając Warszawę, Częstochowę i Kraków. Malował sceny rodzajowe, historyczne, religijne oraz portrety. Zajmował się także malarstwem monumentalnym, był m.in. współtwórcą polichromii auli Uniwersytetu i dekoracji poczekalni dworca w Królewcu. Choć wykształcił się i działał w kręgu sztuki niemieckiej, zawsze czuł się Polakiem. Od 1856 stale nadsyłał obrazy na wystawy w krakowskim TPSP, a w swoim malarstwie często podejmował tematy z historii Polski, co niejednokrotnie wytykali mu krytycy niemieccy. Malował m.in. Śmierć Wandy, Pożegnanie powstańca i Jagiełłę opłakującego śmierć Jadwigi.


W polskich zbiorach muzealnychzachowało się stosunkowo niewiele prac artysty. Większy zbiór jego obrazów, rysunków, szkiców i akwarel zgromadzony w Muzeum w Bydgoszczy uległ częściowemu rozproszeniu w czasie II wojny światowej. Na rynku antykwarycznym obrazy Maksymiliana Piotrowskiego są dzisiaj rzadkością.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1999-05-30 25 000 zł 46 000 zł N/A PLN USD
2020-12-13 13 50 000 zł 56 000 zł N/A PLN USD EUR