Agra Art | Aukcje

- 15 grudnia 2002

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KORALOWCE I RYBY, 1913
Nr:
3716
Technika:
pastel, papier
Wymiary:
61 cm x 47 cm
Cena wywoławcza:
11 000 zł
Cena uzyskana:
11 000 zł

IInformacje o dziele:

sygnowany p.d.: 1913 | K Stabrowski
Prezentowane pastele powstały w ramach większego cyklu obrazów zatytułowanego Mieszkańcy mo-rza, a malowanego w roku 1913, podczas pobytu Stabrowskiego w Neapolu. Artysta malował je na podstawie własnych obserwacji prowadzonych w znanym tamtejszym Oceanarium. Jeszcze za życia artysty, cykl Mieszkańcy morza był kilkakrotnie pokazywany na wystawach w Petersburgu (1915), Moskwie (1916), Łodzi (1927), Warszawie (1928), przy czym katalogi tych wystaw wymieniały po kilkanaście, należących doń prac. W roku 1998 dwa z tych obrazów – Meduzy i Ośmiornice – ekspo-nowane były na wystawie Stabrowskiego w Starej Kordegardzie w warszawskich Łazienkach.
Obrazy wzmiankowane, opisane i reprodukowane, m.in. w: - L.Skalska-Miecik, Kazimierz Stabrowski – lata studiów i początki działalności twórczej, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, t. XIX, Warszawa 1975, s. 611, 633; - Kazimierz Stabrowski 1869-1929, Kolekcja prac ze zbiorów prywatnych i Muzeum Narodowego w Warszawie, [oprac. L Skalska-Miecik, K.Jerzmanowska].Stara Kordegarda Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 1997, cz. I, nr kat. 17; - Kazimierz Stabrowski 1869-1929, Kolekcja prac ze zbiorów prywatnych i Muzeum Narodowego w Warszawie, [oprac. L Skalska-Miecik, K.Jerzmanowska].Stara Kordegarda Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 1998, cz. II, nr kat. 6,7, il. (Ośmiornice).

Kazimierz Stabrowski:

Kazimierz Stabrowski (Kruplany k. Nowogródka 1869 - Garwolin 1929) – malarz, rysownik, pedagog; od 1887 kształcił się w Akademii Sztuk Pięk-nych w Petersburgu. W czasie studiów kilkakrotnie otrzymywał medale i odznaczenia. W 1893 podróżował do Palestyny w związku z, malowanym na dyplom, obrazem Mahomet na pustyni, za który następnie otrzymał wielki złoty medal. Mimo ukończonych studiów, od 1895 kształcił się jeszcze w pracowni I.J.Riepina. W 1897 wyjechał do Paryża i tam uczęszczał do Académie Julian pracując pod kierunkiem B.Constantsa i J.P.Laurensa. W 1898 wrócił do Petersburga. W 1900 na Wystawie Pow-szechnej w Paryżu otrzymał wielki medal srebrny za obraz Cisza na wsi. Brał też udział w innych wy-stawach międzynarodowych, m.in. w Monachium (1901), Wenecji (1903). Od 1902 należał do Towa-rzystwa Artystów polskich Sztuka. W 1903 przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1904 został pierwszym dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych, będąc jednym z inicjatorów jej powstania. W latach 1909-1913 wiele podróżował – był we Francji, Ni

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2002-12-15 66 11 000 zł 11 000 zł N/A PLN USD