Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 8 marca 1998

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
GłOS Z LITWY, 1906-1907
Nr:
567
Technika:
kredka, papier
Wymiary:
31.2 cm x 24.8 cm
Cena wywoławcza:
12 000 zł
Cena uzyskana:
12 000 zł

IInformacje o dziele:

U dołu napis ołówkiem: Szkic do obrazu "Głos z Litwy". Autentyczność szkicu ś.p. Ojca | mego Józefa Chełmońskiego stwierdzam Jadwiga Chełmońska.

Prezentowany obraz jest pierwowzorem obrazu olejnego wystawionego w 1908 r. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Przed wojną olejna wersja znajdowała się w zbiorach p.Zofii Tarnowskiej, spłonęła w 1944 r. (Kat. V Wystawa Doroczna Tow. Zachęty Szt. Piękn. w Król. Pol., XII-I 1908-1909, Warszawa 1908, s. nlb. nr 29, il.)

Józef Chełmoński:

Józef Chełmoński (Boczki k. Łowicza 1849 - Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego 1914) był jednym z najbardziej znanych przedstawicieli polskiego malarstwa realistycznego, twórcą rozległych pejzaży z Ukrainy i Podola, rozpędzonych zaprzęgów końskich - znanych Trojek i Czwórek - oraz wiejskich scen rodzajowych i nastrojowych pejzaży mazowieckich. Artysta - w latach 1867-1871 - kształcił się u Wojciecha Gersona w warszawskiej Klasie Rysunkowej. W latach 1871-1874 przebywał w Monachium, gdzie krótko uczył się w Akademii u Hermanna Anschütza i Alexandra Strähubera, i gdzie znaczny wpływ na jego twórczość wywarło zetknięcie się z polskimi „monachijczykami”, głównie Józefem Brandtem i Maksymilianem Gierymskim. Kolejne dwanaście lat spędził w Paryżu. Pobyt tam przyniósł mu sławę i uznanie – wystawiał na oficjalnych Salonach paryskich, a wiele jego prac znalazło nabywców wśród europejskich i amerykańskich kolekcjonerów. Do kraju wrócił w roku 1887, przez dwa lata mieszkał w Warszawie, a następnie osiadł na stałe w majątku Kuklówka na Mazowszu. Malowane wówczas obrazy to przede wszystkim nastrojowe pejzaże często z motywami ptaków czy zwierząt, w których artysta dawał wyraz swego emocjonalnego i pełnego zachwytu stosunku do natury. Obok twórczości malarskiej Chełmoński zajmował się także grafiką i ilustratorstwem – w latach 1884-1892 współpracował, np. z paryskim „Le Monde Illustré”.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1998-03-08 12 000 zł 12 000 zł N/A PLN USD