Agra Art | Aukcje

- 9 marca 1997

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
WILGA I KRASKA, 1896
Nr:
823
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
40 cm x 57.5 cm
Cena wywoławcza:
70 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: JÓZEF CHEŁMOŃSKI 1896 

 

Obraz przedstawia wycinkowo ujęty fragment śródleśnej, rozsłonecznionej polany z motywem dwóch przelatujących ptaków widocznych w bliskim planie. Wyolbrzymione grą perspektywy i sposobem kadrowania, ptaki są indywidualnie scharakteryzowane i uchwycone w naturalnych, podpatrzonych pozach. Zwracają uwagę odmiennością kształtów i póz w locie oraz barwnym upierzeniem, które to cechy podkreślają różnice gatunkowe. W tym ptasim pościgu pierwszy plan wypełnia jaskrawo upierzona - oranżowa i szafirowo błękitna - kraska (coracias garrulus), a za nią, nieco w głębi widać żółtą wilgę (oriolus oriolus) o czarno-brązowych skrzydłach.

Data „1896“, widoczna w sygnaturze malarza, znakomicie sytuuje Wilgę i kraskę wśród wielu innych pejzaży z samodzielnym „ptasim“ motywem, który - choć podejmowany i wcześniej (np.: Żurawie, 1870, Dropie, 1886) - na dobre zagościł w twórczości Chełmońskiego po jego powrocie do kraju i osiedleniu się w Kuklówce. Miejsce rozpędzonych zaprzęgów i rozhukanych rumaków, których uroda, kształty i ruchy skupiały przedtem uwagę artysty, zajęło ptactwo podpatrywane w mazowieckim plenerze z równą uwagą i umiejętnością obserwacji (istnieje wiele rysunków rozmaitych ptaków w locie lub w bezruchu, rysowanych na...

więcej

Józef Chełmoński:

Józef Chełmoński (Boczki k. Łowicza 1849 - Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego 1914) był jednym z najbardziej znanych przedstawicieli polskiego malarstwa realistycznego, twórcą rozległych pejzaży z Ukrainy i Podola, rozpędzonych zaprzęgów końskich - znanych Trojek i Czwórek - oraz wiejskich scen rodzajowych i nastrojowych pejzaży mazowieckich. Artysta - w latach 1867-1871 - kształcił się u Wojciecha Gersona w warszawskiej Klasie Rysunkowej. W latach 1871-1874 przebywał w Monachium, gdzie krótko uczył się w Akademii u Hermanna Anschütza i Alexandra Strähubera, i gdzie znaczny wpływ na jego twórczość wywarło zetknięcie się z polskimi „monachijczykami”, głównie Józefem Brandtem i Maksymilianem Gierymskim. Kolejne dwanaście lat spędził w Paryżu. Pobyt tam przyniósł mu sławę i uznanie – wystawiał na oficjalnych Salonach paryskich, a wiele jego prac znalazło nabywców wśród europejskich i amerykańskich kolekcjonerów. Do kraju wrócił w roku 1887, przez dwa lata mieszkał w Warszawie, a następnie osiadł na stałe w majątku Kuklówka na Mazowszu. Malowane wówczas obrazy to przede wszystkim nastrojowe pejzaże często z motywami ptaków czy zwierząt, w których artysta dawał wyraz swego emocjonalnego i pełnego zachwytu stosunku do natury. Obok twórczości malarskiej Chełmoński zajmował się także grafiką i ilustratorstwem – w latach 1884-1892 współpracował, np. z paryskim „Le Monde Illustré”.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1997-03-09 57 70 000 zł - N/A PLN USD
2012-03-18 57 70 000 zł - N/A PLN USD EUR
2015-06-14 57 70 000 zł - N/A PLN USD EUR