Agra Art | Aukcje

- 20 kwietnia 2008

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
OCZEKIWANIE, 1972
Nr:
11419
Technika:
olej, płyta pilśniowa
Wymiary:
122 cm x 101 cm
Cena wywoławcza:
50 000 zł
Cena uzyskana:
104 000 zł

IInformacje o dziele:

na odwrocie na płycie napis: BEKSIŃSKI/1972; 4.
Na odwrocie nalepka: K.M.P. i K. „RUCH” WARSZAWA | GALERIA WSPÓŁCZESNA | AUTOR Zdzisław Beksiński .... WA 7 XII 1972 – 7. I. 73”

Obraz był wystawiany i reprodukowany:
- Zdzisław Beksiński obrazy z lat 1971-1972, Galeria Współczesna „RUCH” Klub Międzynarodowej Prasy i Książki – plac Zwycięstwa 9, 7 XII - 7 I 1973. Folder z tekstem listu Beksińskiego i informacją: „Wszystkim wystawionym obrazom autor dał tytuł "Oczekiwanie";
- J. Opalski, W pracowni wizjonera, „Przekrój“ nr 1467 z dn. 20 V 1973, s. 9, il.;
- F.Sikora, Als Deutscher unterwegs Gelebte Zeitgeschichte, wyd. Bachmaier Verlag Munchen 2006, s. 181, il.

„Czytam dużo, najchętniej wizje, proroctwa, pisma ludzi wtajemniczonych – te księgi mnie pasjonują, to jest właśnie ta wiedza tajemna, której potrzebuję, aby wyrazić w moich obrazach to wszystko, co muszę namalować. Moja twórczość to z pewnością sztuka maniakalna, tworzona pod ciśnieniem przymusu. To, co maluję jest efektem ciągłego wewnętrznego przymuszania – i dlatego właśnie wyrażam świat tak a nie inaczej”.
(wypowiedź Beksińskiego zamieszczona w artykule J.Opalskiego "W pracowni wizjonera")