Agra Art | Aukcje

- 6 grudnia 2009

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
DUMA, 1894-1895
Nr:
13638
Technika:
olej, płótno naklejone na tekturę
Wymiary:
44.5 cm x 59 cm
Cena wywoławcza:
10 000 zł
Cena uzyskana:
13 000 zł

IInformacje o dziele:

DUMA (studium do Przeszłości grzesznika), 1894-1895

44,5 x 59 cm (w św. passe-partout) sygnowany p.d.: Fr Żmurko

Na odwrocie nalepka wystawy pośmiertnej Franciszka Żmurki w warszawskiej Zachęcie w 1911 (druk wypełniony atramentem): No 17138 Autor F. Żmurko | Tutuł Duma (szkic) Rodzaj dzieła ol | Cena ... Własność p. L (?) Żmurko Data nadesłania 29/4 191[.]. Ponadto wycinek z nieokreślonej gazety [...]

Obraz, z powodu błędnego odczytania tytułu na nalepce wystawowej z odwrocia (Dama - zamiast - Duma), nie został dotąd rozpoznany jako szkic do Przeszłości grzesznika i pod niewłaściwym tytułem figuruje np. w katalogu monograficznej wystawy Franciszka Żmurki (patrz: Płock 1978) Czas jego powstania określić można na lata 1894-95, kiedy artysta - na zamówienie znanego kolekcjonera Ignacego Korwin-Milewskiego - pracował nad wielkim płótnem Przeszłość grzesznika, znanym też jako Siedem grzechów głównych (zbiory MNW; Galeria Malarstwa Polskiego). Prezentowane studium jest jednym z pierwszych swobodnych szkiców kompozycyjnych do tego alegorycznego dzieła, moralitetu o nieuchronnym biegu czasu, wabiącej, ułudnej urodzie grzechu i ludzkich przewinach.

Obraz wzmiankowany w:
- Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Polskiem za r. 1911, Warszawa 1912, s. 47 [dot. pośmiertnej wystawy artysty w 1911; w spisie prac wymieniony obraz Duma];
- J.Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk...
więcej

Franciszek Żmurko:

Franciszek Żmurko (Lwów 1859 - Warszawa 1910) naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we Lwowie, a następnie kształcił się u Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz w Wiedniu, w Rzymie, a od 1876 do 1880 w Akademii monachijskiej, m.in. pod kierunkiem Aleksandra Wagnera. Odznaczany medalami uczestnik wielu wystaw (m.in. złoty medal za obraz Kleopatra; 1879), cieszył się uznaniem krytyki i powodzeniem u publiczności. Był członkiem monachijskiego Kunstvereinu. Malował przede wszystkim, utrzymane w konwencji akademickiej, kompozycje o tematach antycznych, historycznych, orientalnych czy symbolicznych, w których warstwa anegdotyczna stwarzała okazję do przedstawiania aktów kobiecych (Śmierć Messaliny, Z rozkazu padyszacha, Przeszłość grzesznika). Był także portrecistą, autorem licznych, bardzo popularnych „główek” oraz aktów (Hetera, W upojeniu).

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2009-12-06 90 10 000 zł 13 000 zł N/A PLN USD EUR