Agra Art | Aukcje

- 21 marca 2010

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ZAUROCZENIE. AUTOPORTRET Z MARIĄ BALOWĄ, 1906
Nr:
13920
Technika:
olej, tektura, drewno
Wymiary:
73.5 cm x 101 cm
Cena wywoławcza:
450 000 zł
Cena uzyskana:
530 000 zł

IInformacje o dziele:

sygnowany i datowany p.g.: 1906 | JMalczewski

Ten zachwycający obraz przez lata pozostawał w zbiorach prywatnych, ciesząc oczy właścicieli.
Nie był jednak szerzej znany, tym większa więc radość z jego „odkrycia” i prezentacji na niedawnej wystawie Jacka Malczewskiego Moje życie w Muzeum Narodowym w Warszawie (grudzień 2009 - luty 2010).

Został też opisany i zinterpretowany przez panią Elżbietę Charazińska, autorkę zarówno obszernego katalogu jak i koncepcji wystawy (w chwili obecnej katalog niestety jest wciąż jeszcze w druku).

Obraz, który umownie określiliśmy tytułem Zauroczenie, można odczytać podwójnie.
Bądź jako symboliczne przedstawienie Artysty i jego Muzy grającej na gęślikach jakąś czarowną melodię, bądź też można uznać, że jest to niejako portret prywatny; autoportret Malczewskiego i jego wielkiej miłości, pięknej pani Marii Kingi Balowej*, tej pod której urokiem artysta pozostawał przez lata i którą wielokrotnie malował jako ucieleśnienie Piękna, Muzę, Eurydykę czy kusicielską Chimerę.
– „Jak klejnot drogi, bezcenny klejnot, kształt twojego ciała w coraz to inne kładłem objęć ramy” – pisał w jednym ze swych wierszy.
A pani Maria „Kinia”, żona Stanisława Bala, właściciela majątku w Tuligłowach, taki swoisty hołd artysty przyjmowała radością a początkowo także z zaskoczeniem.

więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2010-03-21 14 450 000 zł 530 000 zł N/A PLN USD EUR