Agra Art | Aukcje

- 12 października 2014

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
WYSPA UMARŁYCH, OK. 1885
Nr:
17083
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
30.3 cm x 41 cm
Cena wywoławcza:
70 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: J Malczewski

Obraz Malczewskiego jest szkicową, swobodną trawestacją motywu przejętego z Wyspy umarłych, sławnego dzieła szwajcarskiego malarza Arnolda Böcklina, który namalował pięć wersji tej kompozycji. Obrazy te różnią się między sobą szczegółami, ale zawsze występuje w nich łódź z biało odzianą postacią przewoźnika. 

W opracowaniu böcklinowskiego tematu Malczewski pominął ten ważny szczegół, lecz mimo to jego obraz nastrojem i kolorytem bliski jest pierwowzoru i pozwala ustalić, że artysta oparł się na trzeciej wersji Wyspy umarłych (1883, Nationalgalerie, Berlin). Temat przejęty z dzieła innego malarza świadczy o fascynacji i podziwie, jaki nasz artysta żywił dla sztuki Arnolda Böcklina.

W załączeniu ekspertyzy E. Charazińskiej i A. Ławniczakowej .

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2012-10-14 25 70 000 zł - N/A PLN USD
2014-10-12 25 70 000 zł - N/A PLN USD EUR