Agra Art | Aukcje

- 11 czerwca 2017

Józef Brandt, ATAK KAWALERII. ATAK HUSARII POLSKIEJ, OK. 1898

inne dokumnty / dodatkowe opisy:

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ATAK KAWALERII. ATAK HUSARII POLSKIEJ, OK. 1898
Nr:
23311
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
54.7 cm x 99.5 cm
Cena wywoławcza:
650 000 zł
Cena uzyskana:
660 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 

Wśród malowanych przez Józefa Brandta scen batalistycznych, które w powszechnym odbiorze stanowią esencję jego twórczości, wyodrębnia się grupa obrazów przedstawiających walki wojsk polskich z Turkami, Tatarami i Kozakami, rozgrywające się na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Motyw ten – różnorako traktowany – powtarzał się w jego malarstwie wielokrotnie. Najczęściej były to dynamiczne epizody bitewne, sceny z kilkoma postaciami, ujętymi w bliskim planie i dość ciasnym kadrze, jak np. malowane około roku 1900 i później płótna W pogoni (aukcja D.A. Agra 8 VI 1997), Potyczka z Tatarami (aukcja D.A. Agra 20 XII 1992) czy Utarczka jazdy polskiej z Tatarami (repr. w „Biesiadzie Literackiej”, 1900, I półrocze, il. na s. 91). 

 

Nasz obraz - Atak husarii polskiej - powstał ok. roku 1898, a więc nieco wcześniej niż wymienione wyżej płótna. Podstawą do jego datowania są bliskie analogie z kompozycją p.t. Walka o sztandar, obrazem ze zbiorów prywatnych, który reprodukowany był w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1898 roku (I półrocze, s. 371). Oba te płótna charakteryzują się takim samym jasnym kolorytem, oba też przedstawiają podobną, szeroką panoramę bitwy na tle rozległego pejzażu z wysuniętą na pierwszy plan grupą...

więcej

Józef Brandt:

Józef Brandt (Szczebrzeszyn 1841 - Radom 1915) był jednym z najwybitniejszym polskich malarzy batalistów. Naukę malarstwa rozpoczął w Warszawie pod okiem Juliusza Kossaka. W latach 1858-1860 był w Paryżu, gdzie podjął studia inżynierskie. Niebawem zarzucił je jednak na rzecz malarstwa i kształcił się w pracowni Leona Cognieta. Po powrocie do kraju, w 1861 debiutował na wystawie w warszawskim TZSP. Od 1863 kontynuował studia w monachijskiej ASP u Franza Adama. W 1870 otworzył w Monachium własną pracownie i niebawem stał się przywódcą, „generałem” tamtejszej polskiej kolonii artystycznej i nauczycielem wielu malarzy. Po 1877 miesiące letnie spędzał w Orońsku, zapraszając na plenery grono swych uczniów.

Został honorowym profesorem Akademii w Monachium (1878), członkiem Akademii w Berlinie (1877) i Pradze (1900). Odznaczony wysokimi orderami, wyróżniany medalami i nagrodami na międzynarodowych wystawach, cieszył się prawdziwie europejską sławą. Mieszkając i tworząc poza krajem zawsze wyraźnie podkreślał swoją polskość; dając jej wyraz choćby poprzez podpisywanie obrazów Józef Brandt z Warszawy.

Malował bitwy, potyczki, podjazdy – epizody z historii polskich wojen kresowych i wojen szwedzkich XVII wieku, a także sceny rodzajowe – jeźdźców, polowania, jarmarki. Jego barwne, pełne ruchu i perfekcyjne warsztatowo obrazy podziwiano powszechnie, jako najlepszy przykład wysoko wówczas cenionej „szkoły polskiej”. Ale podczas gdy niemiecki czy francuski widz dostrzegał w nich przede wszystkim egzotykę i barwy Orientu, dla Polaków były to płótna „prawdziwe, naturalne, swojskie jak fragmenty z pamiętników Paska albo Rzewuskiego, przetransponowane na barwy i linie”.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2017-06-11 24 650 000 zł 660 000 zł N/A PLN USD