Agra Art | Aukcje

- 11 czerwca 2017

Aleksander Orłowski, ŻOŁNIERZ NA BIAŁYM KONIU
  • odwrocie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ŻOŁNIERZ NA BIAŁYM KONIU
Nr:
23392
Technika:
pastel, papier
Wymiary:
46 cm x 35.5 cm
Cena wywoławcza:
40 000 zł
Cena uzyskana:
41 000 zł

IInformacje o dziele:

wymiary w świetle ramy

sygn. przy prawej krawędzi monogramem wiązanym flankowanym cyframi daty: 18 AO /.../ [brązową kredką, zatarty i słabo widoczny]

Na odwr. drukowana, francuskojęzyczna nalepka petersburskiej firmy Charlesa Quinel’a (Pres le Pont-bleu, maison de S.E. Mr. Le comte de Tchernicheff. No 80 /.../ St.-Petersbourg), oferującej materiały malarskie oraz wielorakie usługi ramiarskie.

Po bokach nalepki niewyraźny napis ołówkiem: L X [ ] /.../

 

Proweniencja:
Obraz pochodzi z londyńskiej kolekcji Jana Pomiana-Bławdziewicza (1924-2016), Komandora Orderu Polonia Restituta, założyciela fundacji „Karta z dziejów“, wieloletniego dyrektora Heim Gallery w Londynie, pilota polskiego lotnictwa, absolwenta University of London, działacza polonijnego i polityka, w latach 1948-1960 bliskiego współpracownika Józefa Retingera.

 

 

Aleksander Orłowski:

Aleksander Orłowski (Warszawa 1777 – Petersburg 1832) - malarz, rysownik i grafik. Protegowany księżnej Izabelli Czartoryskiej, w latach 1793-1801 kształcił się w pracowni J. P. Norblina, który wywarł zasadniczy wpływ na całą jego późniejszą twórczość. Dorywczo uczył się także w zamkowej „malarni” M. Bacciarellego, u miniaturzysty W. de Lesseura i sztycharza B. Folino. Brał udział w powstaniu kościuszkowskim. Okresowo pracował dla ks. Józefa Poniatowskiego i dla ks. Heleny Radziwiłłowej. W roku 1802 wyjechał na Litwę, a stamtąd do Petersburga, gdzie zamieszkał na stałe, zyskując wkrótce ogromną popularność. Został nadwornym rysownikiem wielkiego księcia Konstantego, pracował też dla cesarza Aleksandra I. W roku 1809 otrzymał tytuł akademika petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był przede wszystkim rysownikiem, chętnie malował też pastelami i olejno. Tematyka jego prac była różnorodna: tworzył sceny batalistyczne, rysował i malował wschodnich jeźdźców, charakterystyczne typy ludowe, sceny z życia wsi, pejzaże, portrety i karykatury. Od 1816 zajmował się litografią, popularyzując tę technikę na terenie Rosji. Był wybitną postacią polskiej kolonii artystycznej w Petersburgu. Z podziwem pisał o Orłowskim Aleksander Puszkin, odnajdujący w jego sztuce cechy bliskie własnym, romantycznym ideałom, a zaprzyjaźniony z nim Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” kilka wierszy poświęcił „naszemu malarzowi Orłowskiemu”, który mimo, że „życie strawił w Peterburku | Sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku),| Mieszkał tuż przy cesarzu, na dworze, jak w raju,| A nie uwierzy Hrabia, jak tęsknił po kraju,| Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy,| Wysławiał wszystko w Polszcze: ziemię, niebo, lasy...”

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2017-06-11 25 40 000 zł 41 000 zł N/A PLN USD