Agra Art | Aukcje

- 11 czerwca 2017

Aleksander Orłowski, STARY KOZAK
  • odwrocie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
STARY KOZAK
Nr:
23389
Technika:
akwarela, gwasz, piórko, papier
Wymiary:
32 cm x 23.2 cm
Cena wywoławcza:
20 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

rysunek naklejony na kartonową podkładkę

 

Na odwrocie karta maszynopisu z orzeczeniem Józefa Greina, konserwatora Muzeum Narodowego w Warszawie potwierdzającego autorstwo Aleksandra Orłowskiego. Orzeczenie - wydane dn. 5 sierpnia 1946 r. - opatrzone jest dwoma podpisami rzeczoznawcy i dwiema pieczątkami o treści: PAŃSTWOWA PRACOWNIA | KONSERWACJI ZABYTKÓW | Zdobnictwa.

 

[Józef Grein (1886-1956) - malarz i konserwator; w latach 1920-1932 kierował pracownią konserwacji w Muzeum Wojska Polskiego, następnie - w latach 1932-1945 - w Muzeum Narodowym w Warszawie; od 1949 był profesorem ASP w Warszawie.]

 

 

 

Aleksander Orłowski:

Aleksander Orłowski (Warszawa 1777 – Petersburg 1832) - malarz, rysownik i grafik. Protegowany księżnej Izabelli Czartoryskiej, w latach 1793-1801 kształcił się w pracowni J. P. Norblina, który wywarł zasadniczy wpływ na całą jego późniejszą twórczość. Dorywczo uczył się także w zamkowej „malarni” M. Bacciarellego, u miniaturzysty W. de Lesseura i sztycharza B. Folino. Brał udział w powstaniu kościuszkowskim. Okresowo pracował dla ks. Józefa Poniatowskiego i dla ks. Heleny Radziwiłłowej. W roku 1802 wyjechał na Litwę, a stamtąd do Petersburga, gdzie zamieszkał na stałe, zyskując wkrótce ogromną popularność. Został nadwornym rysownikiem wielkiego księcia Konstantego, pracował też dla cesarza Aleksandra I. W roku 1809 otrzymał tytuł akademika petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był przede wszystkim rysownikiem, chętnie malował też pastelami i olejno. Tematyka jego prac była różnorodna: tworzył sceny batalistyczne, rysował i malował wschodnich jeźdźców, charakterystyczne typy ludowe, sceny z życia wsi, pejzaże, portrety i karykatury. Od 1816 zajmował się litografią, popularyzując tę technikę na terenie Rosji. Był wybitną postacią polskiej kolonii artystycznej w Petersburgu. Z podziwem pisał o Orłowskim Aleksander Puszkin, odnajdujący w jego sztuce cechy bliskie własnym, romantycznym ideałom, a zaprzyjaźniony z nim Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” kilka wierszy poświęcił „naszemu malarzowi Orłowskiemu”, który mimo, że „życie strawił w Peterburku | Sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku),| Mieszkał tuż przy cesarzu, na dworze, jak w raju,| A nie uwierzy Hrabia, jak tęsknił po kraju,| Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy,| Wysławiał wszystko w Polszcze: ziemię, niebo, lasy...”

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2017-06-11 17 20 000 zł - N/A PLN USD