Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

Aukcja Sztuki Dawnej - 9 grudnia 2018

Juliusz Kossak, DAŁ NAM PRZYKŁAD BONAPARTE..., 1893
  • obraz w ramie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
DAŁ NAM PRZYKŁAD BONAPARTE..., 1893
Nr:
25331
Technika:
akwarela, gwasz, papier naklejony na tekturę
Wymiary:
46 cm x 37.5 cm
Cena wywoławcza:
14 000 zł
Cena uzyskana:
14 000 zł

IInformacje o dziele:

DAŁ NAM PRZYKŁAD BONAPARTE, JAK ZWYCIĘŻAĆ MAMY, 1893

wymiary w świetle passe-partout

sygn. p.d.: JKossak [inicjały wiązane]

u dołu od lewej: lakowa pieczęć z niewyraźnie odbitym herbem Kos oraz tekst naniesiony ręką syna artysty: Oryginalna praca mego, ś.p. Ojca Juliusza | Wojciech Kossak

 

Obraz jest wstępnym szkicem jednej z kompozycji z cyklu ilustracji do „Pieśni Legionów“, przygotowanych przez Juliusza Kossaka w roku 1893 na zamówienie Księgarni H. Altenberga we Lwowie. Artysta stworzył ilustracje odnoszące się do refrenu i sześciu zwrotek pieśni: Jeszcze Polska nie zginęła..., Marsz, marsz Dąbrowski..., Dał nam przykład Bonaparte..., Jak Czarniecki do Poznania..., Niemiec, Moskal nie osiędzie..., Mamy racławickie kosy..., Mówi ojciec do swej Basi... Album, ze wstępem historycznym Ludwika Finkla, nutami, okładkąi ilustracjami Kossaka, poświęcony był Mazurkowi Dąbrowskiego, późniejszemu oficjalnemu hymnowi Rzeczypospolitej Polskiej (od 1927).

 

Oferowany obraz ukazuje ponadto techniczną stronę warsztatu Juliusza Kossaka. Widoczna na kompozycji ołówkowa kratka, miała posłużyć do wiernego przeniesienia rysunku na papier o innym formacie.

 

Porównaj, m.in.:

Pieśń Legionów, Z ilustracyami Juliusza Kossaka, Z tekstem objaśniającym dr. Ludwika Finkla, We Lwowie Nakładem...

więcej

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2018-12-09 1 14 000 zł 14 000 zł N/A PLN USD EUR