Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 17 marca 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
SEN SPRAWIEDLIWEGO, 1890
Nr:
25691
Technika:
gwasz, akwarela, ślady ołówka, papier
Wymiary:
35.5 cm x 25.3 cm
Cena wywoławcza:
23 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

inne tytuły: Pijak, Włóczęga śpiący na schodach, Zapusty lub nędza

 

sygn. l.d.: L. de Laveaux | Paryż

na odwrocie pośrodku autorski (?) napis gwaszem: „Pijak“

 

Rysunek znany był dotąd jedynie z reprodukcji w prasie. Powstał w początkowym okresie pobytu Ludwika de Laveaux w Paryżu, dokąd artysta wyjechał z końcem roku 1880. Przeznaczony do reprodukcji, przesłany do redakcji krakowskiego dwutygodnika „Świat“, został zamieszczony w numerze pisma z maja 1890 r. Redakcja pominęła autorski tytuł Pijak, reprodukując rysunek jako Sen sprawiedliwego, pod którym bywał wymieniany i w późniejszej literaturze.

 

Rysunek opisany i reprodukowany:
„Świat“ [Kraków] 15 V 1890, nr 10, il. całostronicowa na s. 221 [tu p.t.: Sen sprawiedliwego];

– „Biesiada Literacka“, 1900, nr 8, il. na s. 157 [tu p.t.: Zapusty lub nędza];

– A. Melbechowska-Luty, Widmo. Życie i twórczość Ludwika de Laveaux (1868-1894), Ossolineum, Wrocław 1988, s. 45-46, 103, nr kat. 91;

– [Katalog wystawy] „Mus mnie woła...“ Ludwik de Laveaux (1868-1894), [wstęp Z. Gołubiew, autorki tekstów A. Melbechowska-Luty, A. Zeńczak], Muzeum...

więcej

Ludwik De Laveaux:

Malarz; w latach 1884 - 1890 studiował u J. Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w międzyczasie także w Akademii monachijskiej. W czasie studiów przyjaźnił się m.in. z W. Tetmajerem, W. Wodzinowskim, S. Radziejowskim. Po powrocie z Monachium często malował w Bronowicach, wyjeżdżał także do Zakopanego i w Tatry na studia plenerowe. Z końcem 1889 r. wyjechał do Paryża, gdzie zbliżył się z A. Gierymskim. Z Paryża kilka razy przyjeżdżał do kraju; w 1891 r. był w Bretanii. Trudne warunki materialne, z jakimi borykał się w Paryżu, przyspieszyły zapewne rozwój choroby płuc i przedwczesną śmierć artysty. W 1901 r. S. Wyspiański przypomniał postać malarza wprowadzając go do Wesela jako Widmo zmarłego narzeczonego Marysi.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-03-17 32 23 000 zł - N/A PLN USD EUR