Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 17 marca 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PRZECZUCIE, PRZED LUB 1893
Nr:
8840
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
39 cm x 65.5 cm
Cena wywoławcza:
2 500 zł
Cena uzyskana:
25 000 zł

Informacje o dziele:

Na górnej listwie krosna stempel: Albert Seckstein | München.
Na odwrocie płótna stempel: Albert Seckstein | München. | Mal-& Zeichnenuntensilien.
Ponadto na płótnie napis tuszem: Obraz ten otrzymałem od autora. | Henr. Weyssenhoffa w r. 1893 | Wacł. Szymanowski

Jak wskazuje napis na odwrocie, obraz był własnością rzeźbiarza Wacława Szymanowskiego, a podana tam data – 1893 – może być przesłanką do jego datowania.


W 1904 artysta powtórzył tę kompozycję w większym obrazie (olej, płótno, 120 x 148; własność prywatna), który następnie był kilkakrotnie wystawiany i reprodukowany (porównaj: [K. Jerzmanowska] Henryk Weyssenhoff 1859-1922. Malarstwo, rysunek, grafika. Fragmenty historii rodu, Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 1998, s. 16, nr kat. 11, il.)

Henryk Weyssenhoff:

Malarz; syn powstańca styczniowego, dzieciństwo spędził wraz z rodziną w Kongurze na Uralu. Od 1874 r. uczył się u W. Gersona w warszawskiej Klasie Rysunkowej, w latach 1880 - 1885 kształcił się w Akademii petersburskiej, a w 1889 r. wyjechał do Monachium, gdzie korzystał z rad i wskazówek A. Wierusza Kowalskiego. W latach 11903 - 1904 przebywał w Paryżu, po czym zamieszkał w rodzinnym majątku w Russakowiczach na Białorusi. W czasie I wojny światowej, zmuszony opuścić majątek, przeniósł się do Warszawy. Był przede wszystkim pejzażystą, twórcą realistycznych w formie, nastrojowych pejzaży. Zapalony myśliwy, wielokrotnie bohaterami swoich kompozycji czynił leśne zwierzęta lub ptactwo. Obrazy Weyssenhoffa cieszyły się uznaniem krytyki i publiczności, odznaczane medalami na wystawach (srebrny medal na wystawie w Paryżu w 1900 r.). Artysta był również ilustratorem książek - wykonał m.in. cykl rysunków do powieści swego kuzyna Józefa Weyssenhoffa Soból i panna.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2006-06-25 48 10 000 zł - N/A PLN USD
2019-03-17 7 2 500 zł 25 000 zł N/A PLN USD EUR