Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 16 czerwca 2019

Kazimierz Mikulski, KRÓLOWA LATA, 1977
  • Obraz w ramie.

  • Odwrocie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KRÓLOWA LATA, 1977
Nr:
25937
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
66 cm x 81 cm
Cena wywoławcza:
90 000 zł
Cena uzyskana:
90 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. na odwr. na płótnie: "Królowa lata" | KMikulski | Kraków 1977

obok strzałka, na płótnie pieczątka zezwalająca na wywóz z numerem, obok nalepka informacyjna ZPAP i Zakładów Artystycznych "ART" w Krakowie z danymi obrazu, na górnym krośnie nalepka [maszynopis] z tytułem i adresem autora, na krosnach swobodnie umieszczone wymiary i sygnatura autora

 

(...) wieloletnia współpraca z „Groteską” pomogła mu wykształcić charakterystyczną, jednorodną formułę malarską: baśniowo-senny klimat inscenizowanych wnętrz i ogrodów, przepełniony erotyzmem i atmosferą cudowności, zachwytem nad przyrodą a jednocześnie sympatią do jarmarcznej estetyki cyrku i lunaparku. To malarstwo jest niesłychanie teatralne, jak zatrzymany kadr z filmu rysunkowego, jak scenografia do plenerowego przedstawienia – z rozstawionymi rekwizytami, dekoracją, sceną. Wszystko rozpoznajemy: błękitne pagórki, drzewa, piękne nagie dziewczęta, ukryte w gęstej trawie ptaki, magiczne przedmioty. I chociaż wiemy, że to rzeczywistość sztuczna, natura-nienaturalna, a wszystko na niby - dzieje się jak w teatrze: czary działają, zapominamy o prawdziwym świecie i… wierzymy sztuce.

Krystyna Czerni, Rezerwat sztuki, Tropami artystów polskich XX wieku, Kraków, 2000, s. 74

♣ do wylicytowanej ceny oprócz...

więcej

Kazimierz Mikulski:

Kazimierz Mikulski (Kraków 1918 - Kraków 1998) rozpoczął studia malarskie przed II wojną światową w ASP w Krakowie, kontynuował je w latach 1939-1940 pod kierunkiem prof. Fryderyka Pautscha w Kunstgewerbeschule, powstałej za okupacji w miejsce Akademii. Po wojnie ukończył dwuletnie studia aktorskie w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie i do 1948 pracował jako aktor. Jednocześnie w 1945 ukończył Warsztat Filmowy Młodych. W latach 1948-1979 był kierownikiem plastycznym i scenografem Teatru Groteska w Krakowie, dla którego projektował lalki, kostiumy, dekoracje itp. Równolegle cały czas zajmował się malarstwem i działalnością w kręgu Tadeusza Kantora, zrazu jako członek Gru-py Młodych Plastyków, a od 1957 w Grupie Krakowskiej, której był współzałożycielem i prezesem w latach 1965-1967. Był też członkiem zespołu teatru Cricot 2, grał m.in. w spektaklach Kurka wodna, Nadobnisie i koczkodany, Umarła klasa oraz we własnej sztuce Cyrk. W swych obrazach z drugiej poł. lat 40. artysta przedstawiał lekkie, linearne formy unoszące się w pustych przestrzeniach. Było to malarstwo zarazem surrealistyczne i abstrakcyjne. Lecz już ok. 1950 zaczął malować w charaktery-styczny dlań sposób - odrzucając abstrakcję, prezentował niezliczone warianty i układy kilku ulubionych motywów (głowa lub postać kobiety-lalki, koty, motyle).

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-06-16 108 90 000 zł 90 000 zł N/A PLN USD EUR