Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 16 czerwca 2019

Władysław Strzemiński, PRZĄDKA, OK. 1950
  • Obraz w ramie.


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PRZĄDKA, OK. 1950
Nr:
26035
Technika:
ołówek, papier
Wymiary:
47.7 cm x 32 cm
Cena wywoławcza:
60 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

ołówek, papier kremowoszary

47,7 x 32 cm (w świetle passe-partout)

l.d. notatki brązowym atramentem

śr.d. wypalona dziura

Rysunek reprodukowany w katalogach:

Warsztat Władysława Strzemińskiego, Galeria Sztuki Współczesnej Anny Wesołowskiej w Łodzi, Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi, Łódź VI 1985, kat. i il. 97 (repr. górny fragm. jako Trzy pochylające się prządki, 1949-50);

Powidoki awangardy. Strzemiński i uczniowie, Piękna Gallery Auction House, Warszawa 24 X 2018, s. i poz. nlb. (jako Prządki, lata 40.).

W obu wymienionych katalogach w tytule pracy błędnie użyto liczby mnogiej. Zwielokrotnienie postaci w zamyśle artysty miało sugerować ruch: typowe, powtarzalne pozycje przyjmowane przez prządkę przy pracy.

Strzemiński wykonał liczne szkice do Prządki, oraz podobnej kompozycji – Tkacza. W powojennych rysunkach z nurtu realizmu poznania Władysław Strzemiński dążył, za pomocą środków formalnych, do ukazania współpracy człowieka i maszyny. Zwielokrotnione kontury sylwetek sugerują skupiony, precyzyjny ruch robotnika przy maszynie. Strzemiński chciał ukazać pracę w fabryce jako proces, wymagający wiedzy, umiejętności i dyscypliny. W etosie pracy ujawniającym się w rysunkach dużą rolę odgrywa szybkość reakcji, koordynacja ręka-oko, samodoskonalenie i samokontrola....

więcej

Władysław Strzemiński:

Władysław Strzemiński studiował w Wojskowej Szkole Inżynieryjnej w Petersburgu (1911-14). Od 1914 walczył w armii rosyjskiej, w 1915 odniósł ciężkie rany (stracił lewe przedramię i prawą no-gę, miał poważnie uszkodzone prawe oko). W 1918 podjął studia artystyczne w Pierwszych Państwo-wych Wolnych Pracowniach (SVOMAS) w Moskwie. W latach 1919-20 przebywał wraz z żoną, rzeźbiarką Katarzyną Kobro, w Mińsku i Smoleńsku, podejmując liczne działania na polu kształtują-cego się porewolucyjnego życia artystycznego Rosji Radzieckiej. Po powrocie do kraju w 1921 osiadł w Wilnie, następnie mieszkał w centralnej Polsce i od 1931 w Łodzi. Od 1923 pracował jako nauczy-ciel rysunku w szkołach średnich i zawodowych (m.in. gimnazja w Wilejce i Szczekocinach, Żeńska Szkoła Średnia Przemysłowo-Handlowa w Koluszkach, szkoła poligraficzna w Łodzi). Był współ-założycielem, członkiem i teoretyk grup polskich konstruktywistów: „Blok” (od 1924), „Praesens” (od 1926) i „a.r.R
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-06-16 111 60 000 zł - N/A PLN USD EUR