Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 6 października 2019

Szymon (Simon) Mondzain, WIDOK NA PORT W ALGIERZE, 1927
  • odwrocie

  • obraz w ramie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
WIDOK NA PORT W ALGIERZE, 1927
Nr:
26366
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
54.4 cm x 65.1 cm
Cena wywoławcza:
20 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

sygn. p.d.: Mondzain | 1927.

na odwr. płótna napis: Mondzain | 5 rue Campagne Premiere | Paris XIV | Vue sur le | port d’Alger | 1927

 

W 1925 roku Szymon Mondzain po raz pierwszy wyjechał do Algieru, który od tej pory stał się celem jego licznych plenerów oraz dłuższych pobytów. To tu Mondzain schronił się przed II wojną światową a od 1950 roku – z przerwą na pobyty w Paryżu – stale przebywał, aż do roku 1965.

Szymon (Simon) Mondzain:

Szymon Mondzain (Chełm 1888 – Paryż 1979) - właśc. Szamaj Mondszajn – malarz, przedstawiciel tzw. École de Paris; studia malarskie rozpoczął w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 1905 i w tym samym roku - za udział w strajku szkolnym - został aresztowany i uwięziony w Cytadeli. W 1908 dzięki pomocy Gminy Żydowskiej wyjechał do Krakowa, gdzie podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Teodora Axentowicza i Józefa Pankiewicza. Zaprzyjaźnił się wówczas z Mojżeszem Kislingiem, Wacławem Zawadowskim i Janem Hrynkowskim. W latach 1909 i 1911 wyjeżdżał do Paryża, a z końcem 1912 zamieszkał tam na stałe, wchodząc w krąg artystów z Montparnasse’u i przyjaźniąc się m.in. z André Derainem, Guillaume’em Apollinaire’em, André Salmonem. W 1913 wyjeżdżał do Szwajcarii i Bretanii. W czasie I wojny światowej służył jako ochotnik w polsko-francuskich oddziałach Legii Cudzoziemskiej. W 1923 otrzymał obywatelstwo francuskie. Jeździł na plenery do Włoch (1923), a od 1925 regularnie do Algierii, gdzie spędził też lata II wojny światowej i gdzie później – z przerwą na pobyt w Paryżu – stale przebywał. W 1965 powrócił do Paryża na stałe i zajął swą dawną pracownię przy Rue Campaigne Première na Montparnasse. Czynny w francusko-polskim środowisku artystycznym wielokrotnie prezentował swe prace na Salon Indépendants (od 1911), Salon d’Automne (od 1913) i Salon des Tuileries (od 1923). Uczestniczył też w innych paryskich wystawach, a ponadto brał udział w wystawach sztuki polskiej w Paryżu (1920, 1929, 1935), Pittsburghu (19234), Nowym Jorku (1933). Miał także szereg wystaw indywidualnych w Paryżu (1922, 1923, 1931, 1926, 1927, 1934, 1937, 1946, 1950), Chicago (1920), Nowym Jorku (1933), Oranie (1943), Algierze (1948). Pośmiertną wystawę obrazów artysty urządzono w Musée Granet w Aix-en-Provance w roku 1983.
We wcześniejszej fazie twórczości Mondzaina przeważają pejzaże i martwe natury, ujawniające wyraźne wpływy sztuki Paula Cezanne’a. Później malował też zgeometryzowane kompozycje inspirowane malarstwem A. Deraine’a. W 1917 wykonał "Kaprysy diaboliczne", cykl gwaszy o tematyce erotycznej. Tworzył też alegoryczno-symboliczne kompozycje o ciemnej tonacji barwnej ("Pro Patria", obraz poświęcony poległym żołnierzom). Po I wojnie światowej malował portrety i sceny figuralne utrzymane w jaśniejszych barwach i stylizowane na wzór malarstwa włoskiego quattrocenta. Po 1925, tzn. od czasu stałych wyjazdów do Algierii, w jego twórczości przeważają pejzaże, portrety, martwe natury i sceny rodzajowe z motywami arabskimi, obrazy o precyzyjnym rysunku, żywym kolorycie i dekoracyjnym ujęciu.
Uwaga: datę urodzin Mondzaina podajemy za: E. Grabska, "Simon Mondzain", w: "Paryż i artyści polscy wokół E.-A. Bourdelle’a", Katalog MNW, Warszawa 1997, s. 126. W literaturze dotyczącej artysty spotyka się także daty 1887 lub 1890.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-10-06 72 20 000 zł - N/A PLN USD EUR