Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 6 października 2019

Marian Konarski, MŁODOŚĆ, 1940
  • odwrocie

  • obraz w ramie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
MŁODOŚĆ, 1940
Nr:
26395
Technika:
olej, dykta
Wymiary:
122.3 cm x 100.5 cm
Cena wywoławcza:
5 000 zł
Cena uzyskana:
5 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. p.d.: M. Konarski 1940.

na odwr. l.g. zielonym flamastrem nr: 15 [w kółku]

 

Proweniencja:

Leszek Konarski, Kraków;

następnie kolekcja prywatna, Warszawa.

 

Obraz opisany:

Marian Konarski, Warszawa 1989, Chicago 1990, nr kat. 118;

– M. Rubnikowicz, A. Kroplewska-Gajewska, Marian Konarski 1909-1998. Szczepowy Rogatego Serca, Toruń 2015, nr kat. 19, s. 46;

Marian Konarski (1909-1998), Agencja Reklamowo-Wydawnicza FINE GRAIN, Kielce 1998, nr kat. 118, s. 48.

 

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

Marian Konarski:

Marian Konarski (Chrzanów 1909 - Kraków 1998) od 1920 przebywał w Krakowie, gdzie ukończył gimnazjum, a następnie od 1928 studiował w ASP u Władysława Jarockiego i Ignacego Pieńkowskiego (rysunek) oraz Xawerego Dunikowskiego (rzeźba). W 1929 został relegowany z uczelni z powodu przynależności do Szczepu Rogate Serce Stanisława Szukalskiego. Dalszą karierę związał z tym ugrupowaniem, przyjmując pseudonim „Marzyn z Krzeszowic” i przez wiele lat pełniąc funkcję „szczepowego”. Uczył się pod kierunkiem Szukalskiego, organizował wystawy Szczepu i był ich uczestnikiem do 1936, współredagował pismo ugrupowania „Krak”. W 1928 zadebiutował jako poeta na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, publikował drukiem utwory poetyckie i dramatyczne. W 1939 otrzymał stypendium Funduszu Kultury Narodowej i wyjechał na 2 miesiące do Włoch i Austrii. Lata wojny i okupacji hitlerowskiej spędził w Polsce. Należał do ZWZ i Armii Krajowej, pracował dla Komisji Obwodowej Kedywu w Krakowie m.in. przy fałszowaniu dokumentów. Malował też zarobkowo polichromie w kościołach Polski południowej. W 1948 wstąpił do Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1960 uzyskał dyplom krakowskiej ASP. Działał społecznie jako pedagog i organizator amatorskich grup artystycznych w Chrzanowie. Jego twórczość obejmuje malarstwo sztalugowe, rysunek i drobne formy rzeźbiarskie. Specjalizował się szczególnie w rysunku, tworząc kompozycje o wymowie symbolicznej utrzymane w charakterystycznym dla członków Szczepu Rogate Serce drobiazgowym, naturalistycznym stylu.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-10-06 71 5 000 zł 5 000 zł N/A PLN USD EUR