Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 6 października 2019

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PRZEMIJANIE, 1920
Nr:
26416
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
115 cm x 146 cm
Cena wywoławcza:
95 000 zł
Cena uzyskana:
100 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. l. d.: Wlastimil Hofmann Paryż 1920

 

Przemijanie powstało w czasie pobytu Wlastimila Hofmana w Paryżu, gdzie przebywał w latach 1919-1920. W obrazie widać wyraźny wpływ, jaki na twórczość artysty wywarł jego profesor z krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych – Jacek Malczewski. Hofman uznawany jest za kontynuatora symboliczno-alegorycznego malarstwa uprawianego przez Malczewskiego. Wskazuje na to zarówno stylistyka, jak i kompozycyjne rozwiązania. Hofman zawsze koncentrował się w swojej twórczości na narracji i anegdotach, co prowadziło do daleko posuniętej teatralizacji jego obrazów.

Przemijanie jest doskonałym przykładem mizerabilistycznego nurtu w malarstwie Hofmana. Skoncentrowany na egzystencjalnym cierpieniu i przemijaniu, artysta przedstawia dziecięce postacie szykujące się do pogrzebu, trzymanego w ręku przez dziecięcego geniusza, ptaszka. Obraz jest przepełniony refleksją nad przemijaniem i kruchością życia.

 

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

Vlastimil Hofman:

Wlastimil Hofman / Vlastimil Hofmann (Praga 1881 - Szklarska Poręba 1970) studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych - początkowo pod kierunkiem Floriana Cynka, później także u Jana Stanisławskiego, Leona Wyczółkowskiego i Jacka Malczewskiego. W latach 1899-1902 uczył się jeszcze u Jeana Léona Gérôme’a w paryskiej École des Beaux-Arts. W czasie I wojny światowej przebywał w Pradze i w Paryżu; od 1920 stale mieszkał w Krakowie. Dużo wystawiał; należał do wielu stowarzyszeń twórczych - był współzałożycielem „Grupy Pięciu” (1905) i „Grupy Zero” (1908), członkiem Związku Artystów Czeskich „Manes”, a od 1911 członkiem Tow. Artystów Polskich „Sztuka”. W czasie II wojny światowej poprzez ZSRR i Turcję przedostał się do Jerozolimy, skąd w roku 1946 wrócił do Krakowa. Od roku 1947 stale mieszkał w Szklarskiej Porębie. Hofman malował przede wszystkim fantastyczno-symboliczne kompozycje o motywach ludowych oraz sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Jego obrazy mimo bliskich analogii i powiązań ze sztuką Malczewskiego odznaczają się zawsze indywidualnym charakterem, stylem i nastrojem.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-10-06 48 95 000 zł 100 000 zł N/A PLN USD EUR