Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 6 października 2019

Kazimierz Mikulski, PEJZAŻ PROWINCJONALNY,  1964
  • odwrocie

  • obraz w ramie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PEJZAŻ PROWINCJONALNY, 1964
Nr:
25636
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
70 cm x 50 cm
Cena wywoławcza:
70 000 zł
Cena uzyskana:
91 000 zł

Informacje o dziele:

na odwrocie na górnej żerdzi krosna nalepka z wystawy w Städtische Kunstgalerie w Bochum: Profile IV 1964/65 | Polnische Kunst heute [stempel]

obok oł. nr: K 733/5 , na p. żerdzi napis dł.: Stan Laskowski

Patrzącemu na obrazy Kazimierza Mikulskiego muszą się one kojarzyć z doznaniami, wyniesionymi w młodym wieku z lunaparku. Właśnie tamten świat – jarmarcznych bud, strzelnic, karuzel, cyrkówek podskakujących w takt katarynkowej muzyki – śmiesznych nagród zachęcających do udziału w loterii fantowej – ten świat jakby się przeniósł na płótna krakowskiego malarza, zamarł na nich w bezruchu, pozornie na chwilę tylko, aby na dany przez kogoś znak czym prędzej wrócić do życia.                                                                                                                                                                                                        ...

więcej

Kazimierz Mikulski:

Kazimierz Mikulski (Kraków 1918 - Kraków 1998) rozpoczął studia malarskie przed II wojną światową w ASP w Krakowie, kontynuował je w latach 1939-1940 pod kierunkiem prof. Fryderyka Pautscha w Kunstgewerbeschule, powstałej za okupacji w miejsce Akademii. Po wojnie ukończył dwuletnie studia aktorskie w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie i do 1948 pracował jako aktor. Jednocześnie w 1945 ukończył Warsztat Filmowy Młodych. W latach 1948-1979 był kierownikiem plastycznym i scenografem Teatru Groteska w Krakowie, dla którego projektował lalki, kostiumy, dekoracje itp. Równolegle cały czas zajmował się malarstwem i działalnością w kręgu Tadeusza Kantora, zrazu jako członek Gru-py Młodych Plastyków, a od 1957 w Grupie Krakowskiej, której był współzałożycielem i prezesem w latach 1965-1967. Był też członkiem zespołu teatru Cricot 2, grał m.in. w spektaklach Kurka wodna, Nadobnisie i koczkodany, Umarła klasa oraz we własnej sztuce Cyrk. W swych obrazach z drugiej poł. lat 40. artysta przedstawiał lekkie, linearne formy unoszące się w pustych przestrzeniach. Było to malarstwo zarazem surrealistyczne i abstrakcyjne. Lecz już ok. 1950 zaczął malować w charaktery-styczny dlań sposób - odrzucając abstrakcję, prezentował niezliczone warianty i układy kilku ulubionych motywów (głowa lub postać kobiety-lalki, koty, motyle).

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-03-17 105 70 000 zł - N/A PLN USD EUR
2019-10-06 116 70 000 zł 91 000 zł N/A PLN USD EUR