Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 8 grudnia 2019

Iwan Trusz, TRZY OBRAZY Z CYKLU „NASZE żYCIE“
  • HUCUŁKA, ok. 1910

  • LEŚNICZY Z WYSOCKA, ok. 1910

  • PRZED CERKWIĄ, ok. 1910

  • HUCUŁKA - odwrocie

  • LEŚNICZY Z WYSOCKA - odwrocie

  • PRZED CERKWIĄ - odwrocie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
TRZY OBRAZY Z CYKLU „NASZE żYCIE“
Nr:
26654
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
18 cm x 15 cm
Cena wywoławcza:
25 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

HUCUŁKA, ok. 1910

olej, tektura

18,3 x 14,2 cm

sygn. p.d.: I. Trusz

na odwrocie notatki (długopis): 22-VI90 | 90429 | 5 szt [...] 7 [...]

 

LEŚNICZY Z WYSOCKA, ok. 1910

olej, sklejka

18,5 x 15 cm

sygn. z lewej: I. Trusz

na odwrocie centralnie umieszczony napis tuszem: Leśniczy z Wysocka

Nieco większa wersja tego portretu znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie (olej, tektura, 24 x 17 cm).

Zobacz katalog: Słoneczne akordy w palecie Iwana Trusza..., s. 66, nr kat. 74, il.

 

PRZED CERKWIĄ, ok. 1910

olej, tektura

18,3 x 14,2 cm

sygn. l.d.: I. Trusz

 

W obrazach Iwana Trusza wielokrotnie powtarzały się motywy z życia Hucułów. Obrazy te wchodzą w skład większego, malowanego przez lata cyklu „Nasze życie“, zespołu obrazów przedstawiającego ich kulturę i zwyczaje, poznawanych podczas licznych wyjazdów i wędrówek po Huculszczyźnie. Malował wówczas liczne szkice i studia plenerowe, które później wykorzystywał przy pracy nad większymi kompozycjami. Takie studia i obrazy można było oglądać na dużej wystawie dzieł Iwana Trusza ze zbiorów Muzeum Narodowego...

więcej

Iwan Trusz:

Iwan Trusz (Wysocko 1869 - Lwów 1941) studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, J. Unierzyskiego, L. Loefflera, a w latach 1895-97 także u L. Wyczółkowskiego i w pracowni pejzażu J. Stanisławskiego. W 1894 wyjechał do Wiednia i jako wolny słuchacz przez kilka tygodni uczęszczał do tamtejszej ASP. W 1897 równie krótko uczył się w prywatnej szkole A. Ažbego w Monachium. Po studiach wiele podróżował - dwukrotnie, w 1902 i 1908 był we Włoszech, później też w Palestynie i Egipcie, w 1901 i 1902 jeździł na Krym, podróżował po Ukrainie. Stale mieszkał we Lwowie, gdzie w dawnym domu artysty znajduje się obecnie poświęcone mu muzeum. Był przede wszystkim pejzażystą - malował krajobrazy z dalekich podróży oraz nastrojowe pejzaże z Ukrainy. Tworzył także portrety i rodzajowe sceny o tematyce huculskiej. Uprawiał ilustratorstwo, współpracował z ukraińskim teatrem we Lwowie. Zajmował się krytyką artystyczną, pisując artykuły do ukraińskich czasopism „Buducznist“, „Literaturno-Naukowyj Wistnik“, „Artystycznyj Wistnik“ i pracując przy ich redakcji.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-12-08 37 25 000 zł - N/A PLN USD EUR