Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 22 marca 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
POWRÓT Z JASYRU, PRZED 1850
Nr:
27040
Technika:
olej, płótno dublowane
Wymiary:
75.3 cm x 97 cm
Cena wywoławcza:
35 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

niesygn.

Obraz był przedmiotem ekspertyzy dra Mariusza Klareckiego (w załączeniu), który po głębokich studiach nad malarstwem Januarego Suchodolskiego, analizie i porównaniach z różnymi pracami artysty, połączył Powrót z jasyru z jego twórczością, uznając obraz za – nieznane dotąd – dzieło tego malarza.

W poniższym tekście odwołujemy się do tego wyczerpującego i przekonującego opracowania.

Charakterystyczny i rozpoznawalny styl Januarego Suchodolskiego, określany jest jako połączenie romantyczno realistycznej treści z idealizującą formą. Artysta chętnie odwoływał się do ważnych wydarzeń z historii Polski, ale także do rodzinnych legend i scen z udziałem protoplastów rodów szlacheckich. Malowane sceny historyczne czy historyczno-rodzajowe osadzał zasadniczo w dwóch epokach – w czasach napoleońskich oraz w okresie polskich wojen XVII w. Tematem większości jego obrazów są sceny rodzajowe, często związane z tematyką wojskową bądź wojenną.

 

Liczne obrazy malował na zamówienie – miały one przedstawiać przodków zleceniodawców dokonujących czynów ważnych dla historii rodu i Rzeczypospolitej. Do grupy tych dzieł zaliczyć można także Powrót z jasyru. Scena rozgrywa się przed murami miasta, tuż przed wjazdem do jego bram i ilustruje nieznane nam wydarzenie, wzięte zapewne z tradycji polskiej...

więcej

January Suchodolski:

January Suchodoklski (Grodno 1797 - Boim k. Węgrowa 1875) nazywany „polskim Vernetem” malarz-batalista January Suchodolski we wcześniejszym okresie swojej twórczości był samoukiem, który służąc w wojsku amatorsko zajmował się malarstwem. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, a po jego upadku wyjechał w roku 1832 do Rzymu, gdzie studiował w pracowni i pod kierunkiem Horace’a Verneta. Do Warszawy wrócił w roku 1837. W 1839 wyjeżdżał do Petersburga, mianowany członkiem tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W roku 1847 podróżował do Paryża. Był jednym z założycieli warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (1859). Malował obrazy batalistyczne, najczęściej z wojen napoleońskich, portrety konne i sceny rodzajowe z motywem żołnierzy i smukłych, pięknych koni arabskich. Patriotyczne treści, żywy koloryt i precyzyjny rysunek obrazów Suchodolskiego przyniosły mu prawdziwą sławę i powodzenie.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-03-22 13 35 000 zł - N/A PLN USD EUR