Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 22 marca 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
NOC. PRZED LUSTREM, OK. 1910
Nr:
27068
Technika:
pastel, kredka, akwarela, gwasz, papier
Wymiary:
64.3 cm x 86 cm
Cena wywoławcza:
30 000 zł
Cena uzyskana:
61 000 zł

Informacje o dziele:

pastel, czarna kredka, akwarela, gwasz, szary papier naklejony na tekturę

64,3 x 86 cm (podłoże złożone z dwóch części: lewa: 64,3 x 38,5 cm oraz prawa: 64,3 x 47,5 cm)

sygn. ołówkiem p.d.: T. Axentowicz

Na odwrocie centralnie umieszczona karta maszynopisu z orzeczeniem dra Kazimierza Buczkowskiego, potwierdzającego autorstwo Teodora Axentowicza (Kraków, dnia 7 lutego 1944 r.)

 

Proweniencja: Kolekcja Godurowska; zakupiony w 2011 roku z prywatnych zbiorów warszawskich.

 

Obraz o charakterze i wymowie symbolicznej, podejmujący – częsty w malarstwie Axentowicza – wątek przemijania, młodości i starości. Jest to wstępna wersja kompozycji znanej p.t. Noc, reprodukowanej, m.in. na barwnej pocztówce z 1919 roku.

 

Bibliografia:

Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w. (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł Tadeusz Matuszczak), Godurowo 2018, s. 54, il.

 

Porównaj także:

– [kat.] Teodor Axentowicz 1859-1938, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków styczeń 1939, il. na s. 18, nr kat. 214 (wł. S. Schmausa).

Teodor Axentowicz:

Teodor Axentowicz (Braszów w Siedmiogrodzie 1859 - Kraków 1938) – malarz, pastelista, litograf – był jednym z najbardziej znanych i cenionych malarzy polskich. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium pod kierunkiem Gabriela Hackla, Aleksandra Wagnera, Gyuli Benczúra. Studia uzupełniał w Paryżu, gdzie następnie przebywał przez lat kilkanaście. Brał udział w paryskich Salonach; w 1890 otrzymał członkostwo Société Nationale des Beaux-Arts. W tym czasie wielokrotnie wyjeżdżał również do Londynu. W 1895 powrócił do kraju i zamieszkał na stałe w Krakowie, powołany na profesora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych (od 1900 Akademii). W uczelni tej nauczał nieprzerwanie do 1934, dwukrotnie pełniąc funkcję rektora (lata 1910-11 oraz 1927-28). Był jednym z członków-założycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, członkiem wiedeńskiej „Secesji” i współpracownikiem jej pisma „Ver Sacrum”. Powodzenie przyniosły mu zwłaszcza idealizowane wizerunki wytwornych dam oraz wdzięczne portrety dziecięce. Malował też obrazy o tematyce rodzajowej; był jednym z pierwszych malarzy Huculszczyzny i Hucułów. Tworzył obrazy historyczne i kompozycje symboliczne związane z upływem czasu, przemijaniem, starością. We wczesnym, monachijskim okresie były to obrazy utrzymane w duchu akademickiego realizmu; na późniejszą twórczość artysty wywarło wpływ angielskie malarstwo XVIII w. oraz dzieła malarzy współczesnych - Boldoniego, Whistlera, Sargenta. Jego obrazy cechuje dekoracyjność, elegancja, świeżość subtelnej gamy kolorów i delikatna secesyjna stylizacja. Początkowo malował olejno i akwarelą, a po 1890 przede wszystkim mistrzowsko opanowaną techniką pastelu. Zajmował się ilustratorstwem i litografią, projektował plakaty wystaw „Sztuki”.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-03-22 29 30 000 zł 61 000 zł N/A PLN USD EUR