Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 22 marca 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ŚWIĘTO JORDANU
Nr:
27069
Technika:
akwarela, gwasz, karton
Wymiary:
63.5 cm x 87 cm
Cena wywoławcza:
35 000 zł
Cena uzyskana:
35 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. ołówkiem p.d.: T. Axentowicz

 

na odwrocie częściowo zatarta notatka ramiarza

 

Teodor Axentowicz był jednym z pierwszych polskich artystów malujących obrazy z życia Hucułów. Jedną z najwcześniejszych, „huculskich“ kompozycji artysty było Święto Jordanu, motyw przedstawiony pierwotnie w dużych obrazach olejnych (lata 1893, 1895; zbiory MNP i MNW), a ze względu na swą popularność powtarzany i później w różnych replikach i wariantach, malowanych olejno, akwarelą bądź pastelami. Prezentowana tu praca, wyróżniająca się swobodą i świeżością ujęcia oraz świetną charakterystyką postaci, jest zapewne jednym z wcześniejszych powtórzeń tego motywu w technice akwareli.

Przedstawia uroczystą ceremonię święcenia wody, odprawianą w kościele prawosławnym i greko-katolickim w Dzień Objawienia Pańskiego – Epifanii (Trzech Króli), a przez pamięć chrztu Chrystusa zwaną „Jordanem“ (jedno z 12 głównych świąt prawosławnego roku liturgicznego). Tego dnia, podczas uroczystej ceremonii, duchowny święci wodę poprzez zanurzenie krzyża w rzece lub strumieniu, a wierni tak uświęconą wodę nabierają w dzbany i zanoszą do domów.

 

Teodor Axentowicz:

Teodor Axentowicz (Braszów w Siedmiogrodzie 1859 - Kraków 1938) – malarz, pastelista, litograf – był jednym z najbardziej znanych i cenionych malarzy polskich. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium pod kierunkiem Gabriela Hackla, Aleksandra Wagnera, Gyuli Benczúra. Studia uzupełniał w Paryżu, gdzie następnie przebywał przez lat kilkanaście. Brał udział w paryskich Salonach; w 1890 otrzymał członkostwo Société Nationale des Beaux-Arts. W tym czasie wielokrotnie wyjeżdżał również do Londynu. W 1895 powrócił do kraju i zamieszkał na stałe w Krakowie, powołany na profesora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych (od 1900 Akademii). W uczelni tej nauczał nieprzerwanie do 1934, dwukrotnie pełniąc funkcję rektora (lata 1910-11 oraz 1927-28). Był jednym z członków-założycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, członkiem wiedeńskiej „Secesji” i współpracownikiem jej pisma „Ver Sacrum”. Powodzenie przyniosły mu zwłaszcza idealizowane wizerunki wytwornych dam oraz wdzięczne portrety dziecięce. Malował też obrazy o tematyce rodzajowej; był jednym z pierwszych malarzy Huculszczyzny i Hucułów. Tworzył obrazy historyczne i kompozycje symboliczne związane z upływem czasu, przemijaniem, starością. We wczesnym, monachijskim okresie były to obrazy utrzymane w duchu akademickiego realizmu; na późniejszą twórczość artysty wywarło wpływ angielskie malarstwo XVIII w. oraz dzieła malarzy współczesnych - Boldoniego, Whistlera, Sargenta. Jego obrazy cechuje dekoracyjność, elegancja, świeżość subtelnej gamy kolorów i delikatna secesyjna stylizacja. Początkowo malował olejno i akwarelą, a po 1890 przede wszystkim mistrzowsko opanowaną techniką pastelu. Zajmował się ilustratorstwem i litografią, projektował plakaty wystaw „Sztuki”.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-03-22 30 35 000 zł 35 000 zł N/A PLN USD EUR