Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 21 czerwca 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
HAJDAMAKA NA KONIU, OK. 1803
Nr:
27457
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
72 cm x 58.5 cm
Cena wywoławcza:
360 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

HAJDAMAKA NA KONIU, ok. 1803

inny tytuł: Kozak na koniu

 

na odwrocie na dolnej listwie ramy numer depozytowy Muzeum Narodowego w Kielcach (czarny marker): MNKi /D/ 1785, ponadto nalepka aukcyjna z 2018 roku

 

Proweniencja:

– Krakowska kolekcja Józefa Wolfingera (zm. w 2009 r.).

– Zbiory spadkobierców Józefa Wolflingera, Europa.

– Zakupiony do kolekcji instytucjonalnej na aukcji w Warszawie w 2009 r.

– Depozyt muzealny w Muzeum Narodowym w Kielcach.

 

Obrazowi towarzyszy ekspertyza Janusza Macieja Michałowskiego, znawcy twórczości Aleksandra Orłowskiego, z dn. 19 września 2015 r.

 

Według autora ekspertyzy, tytuł obrazu powinien brzmieć Hajdamaka na koniu. Przeanalizował on bowiem katalog wystawy Aleksandra Orłowskiego – która miała miejsce w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w 1910 roku – przygotowany przez Władysława Tatarkiewicza, wybitnego polskiego filozofa i historyka sztuki. We wspomnianym katalogu opisane są dwa obrazy wykonane w technice pastelu, sygnowane A.O. i datowane na rok 1807 (nr kat. 49 i nr kat. 50). W obu przypadkach główna postać ubrana jest analogicznie do naszego jeźdźca – czerwona kamizela na białej koszuli, długie odwinięte buty oraz wysoka czapka.
Pastele nosiły tytuły...

więcej

Aleksander Orłowski:

Aleksander Orłowski (Warszawa 1777 – Petersburg 1832) - malarz, rysownik i grafik. Protegowany księżnej Izabelli Czartoryskiej, w latach 1793-1801 kształcił się w pracowni J. P. Norblina, który wywarł zasadniczy wpływ na całą jego późniejszą twórczość. Dorywczo uczył się także w zamkowej „malarni” M. Bacciarellego, u miniaturzysty W. de Lesseura i sztycharza B. Folino. Brał udział w powstaniu kościuszkowskim. Okresowo pracował dla ks. Józefa Poniatowskiego i dla ks. Heleny Radziwiłłowej. W roku 1802 wyjechał na Litwę, a stamtąd do Petersburga, gdzie zamieszkał na stałe, zyskując wkrótce ogromną popularność. Został nadwornym rysownikiem wielkiego księcia Konstantego, pracował też dla cesarza Aleksandra I. W roku 1809 otrzymał tytuł akademika petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był przede wszystkim rysownikiem, chętnie malował też pastelami i olejno. Tematyka jego prac była różnorodna: tworzył sceny batalistyczne, rysował i malował wschodnich jeźdźców, charakterystyczne typy ludowe, sceny z życia wsi, pejzaże, portrety i karykatury. Od 1816 zajmował się litografią, popularyzując tę technikę na terenie Rosji. Był wybitną postacią polskiej kolonii artystycznej w Petersburgu. Z podziwem pisał o Orłowskim Aleksander Puszkin, odnajdujący w jego sztuce cechy bliskie własnym, romantycznym ideałom, a zaprzyjaźniony z nim Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” kilka wierszy poświęcił „naszemu malarzowi Orłowskiemu”, który mimo, że „życie strawił w Peterburku | Sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku),| Mieszkał tuż przy cesarzu, na dworze, jak w raju,| A nie uwierzy Hrabia, jak tęsknił po kraju,| Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy,| Wysławiał wszystko w Polszcze: ziemię, niebo, lasy...”

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-06-21 9 360 000 zł - N/A PLN USD EUR