Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 21 czerwca 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PRZY OGNISKU. PO POLOWANIU W NIEŚWIEŻU, 1889
Nr:
27471
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
35.3 cm x 95.7 cm
Cena wywoławcza:
85 000 zł
Cena uzyskana:
100 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: jFałat [inicjały wiązane]

na odwr. na d. listwie krosna nalepki domu aukcyjnego Bukowski’s w Helsinkach oraz pracowni ram w Warszawie

 

Proweniencja:

Kolekcja Godurowska – zakupiony w 2014 roku.

 

Obraz opisany i reprodukowany:

Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w., (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł Tadeusz Matuszczak), Godurowo 2018, s. 35, il.

 

Datowania obrazu podjął się Tadeusz Matuszczak, autor opracowania Kolekcji Godurowskiej i wybitny znawca malarstwa Józefa Chełmońskiego. Prezentowane powyżej dzieło przypisane zostało do grupy obrazów namalowanych podczas jednego ze słynnych radziwiłłowskich polowań w Nieświeżu.

Na podstawie analogicznego obrazu powstałego w roku 1889 roku (Odpoczynek myśliwych w lesie, 1889, wł. Muzeum Okręgowe w Toruniu) datowany został rownież prezentowany obraz.

Wyjazdy do Nieświeża były niezwykle ważne dla dorobku atystycznego Fałata. Sam o wadze tych wypraw i związanych z nimi przeżyciach pisał tak: Wolałem malować, polować i żyć w budanach leśnych, niż przebywać w salonach berlińskich miljonerów. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, dziękuję Opatrzności, że miałem tyle siły woli, aby dać pierwszeństwo sztuce. Temi latami studjów żyję bowiem do dziś dnia, przetrawiając i opracowując...

więcej

Julian Fałat:

Julian Fałat (Tuligłowy [okręg lwowski] 1853 - Bystra k. Bielska 1929) - malarz i pedagog - jeden z najwybitniejszych artystów polskich okresu przełomu XIX i XX wieku, członek polskich i europejskich stowarzyszeń twórczych oraz Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, wielokrotnie odznaczany medalami na wystawach międzynarodowych. Studiował malarstwo u Władysława Łuszczkiewicza i Leona Dembowskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie (1868-71 i 1881) i w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u Alexandra Strähubera i Johana Leonhardta Raaba (1877-80). Po studiach spędził kilka miesięcy w Rzymie, w 1884 był w Paryżu i w Hiszpanii, a w 1885 odbył podróż morską dookoła świata. W 1886 podczas polowania u ks. Radziwiłłów w Nieświeżu poznał późniejszego cesarza Niemiec Wilhelma II - dla którego następnie w latach 1886-95 pracował w Berlinie jako malarz nadworny. W latach 1894-96 współpracował z Wojciechem Kossakiem przy panoramie Berezyna. W 1895 został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, w której gruntownie zreformował system nauczania, przekształcając tę uczelnię w nowoczesną Akademię Sztuk Pięknych (r.1900). Do roku 1910 był rektorem Akademii; po przejściu na emeryturę osiadł w miejscowości Bystra k. Bielska. Znakomity akwarelista, malował także olejno. We wcześniejszym okresie tworzył w konwencji realistycznej, z czasem rozjaśnił i wzbogacił paletę, a w akwarelach wprowadzał rozlewną plamę barwną. Zasłynął jako malarz scen myśliwskich rozgrywających się najczęściej w zimowej scenerii; malował też pejzaże, wiejskie sceny rodzajowe, portrety, widoki miejskie.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-06-21 21 85 000 zł 100 000 zł N/A PLN USD EUR