Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 21 czerwca 2020

Jerzy Tchórzewski, KOMPOZYCJA, 1987
  • obraz w ramie

  • odwrocie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KOMPOZYCJA, 1987
Nr:
27492
Technika:
gwasz, technika własna, karton
Wymiary:
99 cm x 74.5 cm
Cena wywoławcza:
28 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

sygn. l.d.: J Tchórzewski 87

 

Pochodzenie:

– Lipert Gallery, Nowy Jork.

– Prywatna kolekcja, Stany Zjednoczone.

– Kolekcja Godurowska – zakupiony w Warszawie w 2016.

 

Obraz wystawiany:

– Lipert Gallery, Nowy Jork.

 

Obraz opisany i reprodukowany:

– Elżbieta Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata. Rozmowy Elżbiety Dzikowskiej, Warszawa 2005, s. 301;

Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w., (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł Tadeusz Matuszczak), Godurowo 2018, s. 117, il.

Jerzy Tchórzewski:

Jerzy Tchórzewski w czasie wojny walczył w AK. Studiował w ASP w Krakowie w latach 1946-1951. W czasie studiów związał się z kręgiem Grupy Krakowskiej. Debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948, w 1955 uczestniczył w wystawie w warszawskim Arsenale, gdzie zdobył nagrodę. W tym czasie mieszkał już w Warszawie, gdzie w 1954 podjął pracę pedagogiczną w ASP (przeszedł na emeryturę w 1998). Już od wczesnego, figuratywnego okresu twórczości (1948-1955), kiedy umieszczał postaci i fantastyczne stwory w wyimaginowanych pejzażach, odznaczał się zainteresowaniami i typem wyobraźni bliskiej surrealizmowi. W drugiej połowie 50. zaczął malować abstrakcyjne obrazy nasuwające na myśl kosmiczne kataklizmy i erupcje materii, rozjaśniane poszarpanymi liniami błyskawic kontrastujących z ciemnym tłem. Niekiedy w jego kompozycjach pojawiały się kształty ludzkie i zwierzęce. Zbieżność surrealizujących wizji Tchórzewskiego z równoległymi tendencjami malarstwa informel sprawiła, że w 1959 stowarzyszył się z międzynarodowym ruchem artystycznym Phases. W późniejszych latach artysta komplikował fakturę obrazów, wykorzystując m.in. właściwości schnięcia grubej warstwy farby, a w przypadku gwaszy - efekty zmiętego papieru. Od końca lat 70. podejmował chętnie tematykę religijną. Apogeum tego nurtu przypadło na lata 80., kiedy artysta związał się z niezależnym ruchem artystycznym, wystawiając często w kościołach i na pokazach prywatnych. W 1986 otrzymał niezależną Nagrodę im. Jana Cybisa.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-06-21 113 28 000 zł - N/A PLN USD EUR