Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

Aukcja Sztuki Dawnej - 18 października 2020

Henryk Siemiradzki, PODWÓRKO. KRAJOBRAZ
  • odwrocie

  • obraz w ramie

  • fotografia strony z katalogu "Zachęty"

  • zbliżenie z widoczną sygnaturą artysty


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PODWÓRKO. KRAJOBRAZ
Nr:
27943
Technika:
olej, płótno naklejone na tekturę
Wymiary:
56.7 cm x 38.2 cm
Cena wywoławcza:
75 000 zł
Cena uzyskana:
136 000 zł

Informacje o dziele:

na odwrocie:

– l.d. nalepka Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem (druk, tusz): No 39[5]7 (261) | Nazwisko autora Henryk | Siemiradzki | Rodzaj dzieła | Tytuł Krajobraz | Wymiary | Cena lub jego wartość | Własność p Siemiradzkiej | Adres | Warszawa d. 14 [...] 903 r.;

– ponadto przyklejone fragmenty ze starego, tekturowego „zaplecka“: pieczęć WYDANO [z DEPOZYTU] | MUZEUM NARODO[WEGO] | w WARSZAWIE;

– centralnie umieszczona nalepka TZSP w Warszawie (pieczęć, druk, maszynopis, tusz): 48478 Autor Siemiradzki Henryk | Tytuł podwórko wykonanie | Cena Wł. P.W. Przyjemska Data 25 MAJ. 19[39];

– p.d. owalna pieczęć: TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH | WYSTAWA POŚMIERTNA | DZIEŁ | HENRYKA SIEMIRADZKIEGO | W WARSZAWIE | 1903. | w KRÓLESTWIE POLSKIEM

 

W 1939 roku obraz był sygnowany: H. Siemiradzki w prawym dolnym rogu, o czym świadczy fotografia (patrz poniżej) znajdująca się w katalogu wystawy Henryka Siemiradzkiego zorganizowanej w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Niestety, nieznane są nam okoliczności i moment usunięcia sygnatury.

 

Proweniencja:

Obraz ze zbiorów córki artysty, Wandy z Siemiradzkich Przyjemskiej (1878-1962).

Latem 1939 wystawiony w warszawskiej Zachęcie. Następnie zdeponowany, już po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie, w Muzeum...

więcej

Henryk Siemiradzki:

Henryk Siemiradzki (Pieczeniegi (Biełgorod), koło Charkowa 1843 - Strzałkowo k. Częstochowy 1902) - wybitny malarz-akademik; początkowo uczeń malarza Dymitra Bezperczego w Charkowie, absolwent wydziału przyrodniczego Uniwersytetu w Charkowie – od 1864 kształcił się w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych. Za prace studenckie otrzymał pięć srebrnych i dwa złote medale.


W 1871 jako stypendysta Akademii, wyjechał do Monachium, gdzie przebywał przez rok, studiując samodzielnie i utrzymując kontakty z tamtejszą kolonią artystów polskich.
Od roku 1872 stale mieszkał w Rzymie; początkowo miał pracownię przy via Margutta, a od 1884 we własnym pałacyku przy via Gaetta. Uhonorowany członkostwem europejskich Akademii – św. Łukasza w Rzymie (1880), Akademii w Petersburgu, Berlinie, Sztokholmie, Paryżu, Turynie, wielokrotnie nagradzany medalami na wystawach, odznaczany orderami państwowymi (m.in. francuską Legią Honorową i włoskim orderem Corona d’Italia), cieszył się wielkim uznaniem i sławą.
Z krajem utrzymywał stałe i żywe kontakty - przesyłał obrazy na wystawy, a w roku 1879 podarował miastu Krakowowi sławny swój obraz Świeczniki chrześcijaństwa, dając początek zbiorom Muzeum Narodowego.
Namalował kurtyny do teatrów w Krakowie (1896) i we Lwowie (1900; dar artysty dla miasta).

Tematów do swych obrazów szukał przede wszystkim w starożytności; w historii, życiu i mitach dawnej Grecji czy Rzymu. Ale tworzył także sceny religijne (Wniebowstąpienie), obrazy rodzajowe i portrety. Z mistrzowską techniką malował zarówno monumentalne, teatralnie inscenizowane i tłumnie zaludnione płótna, jak i kompozycje kameralne, osadzone bądź w scenerii antycznej, bądź w realiach współczesnych (Z wiatykiem, Z pociechą i pomocą).
Malował dekoracyjne plafony (Wiosna, Jutrzenka, Światło i ciemność), był autorem zespołu malowideł w cerkwi Chrystusa Zbawiciela w Moskwie 1875-1879).
Z upodobaniem malował pejzaż, traktowany bądź jako tło osadzonych w nim scen, a czasem jako samodzielny krajobraz pogrążony w zapadającym zmierzchu lub też opromieniony słońcem.
Ze szczególną maestrią odtwarzał efekty wywołane światłem przenikającym poprzez gałęzie drzew, które – jak pisał H. Sienkiewicz – rzucają mocny cień, wśród którego drgają złociste plamy, utworzone przez promienie słoneczne wciskające się między liście /.../ Nikt tak nie maluje tego ruchu promieni słonecznych, jak Siemiradzki.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-10-18 1 75 000 zł 136 000 zł N/A PLN USD EUR