Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 18 października 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
BEZ TYTUŁU, OK. 1988
Nr:
26434
Technika:
tempera, akryl, płótno
Wymiary:
159 cm x 140 cm
Cena wywoławcza:
130 000 zł
Cena uzyskana:
140 000 zł

IInformacje o dziele:

na odwrocie na płótnie napis: POTWIERDZAM AUTORSTWO | TERESY PĄGOWSKIEJ | F. Pągowski

na górnej belce krosna l. napis: TERESA PĄGOWSKA

Obraz wystawiany i opisany:

Teresa Pągowska. Przesypywanie czasu. Malarstwo 1962-2006. Measuring Time. Paintings 1962-2006, Galeria Atak, Warszawa 5 IX - 29 XI 2008, Warszawa, kat. 13, s. 180, il. barwna.

Pod koniec drugiego etapu twórczości, to znaczy w ostatnich latach dziewiątej dekady, wkraczają bardzo zdecydowanie nowe problemy, znane już od dawna jako specjalność tych czasów w dorobku malarskim: pejzaż, zwierzęta w bogatszej niż dotąd reprezentacji i ludzie o sprecyzowanej osobowości. Wszystkie te trzy zespoły zagadnień są wynikiem całkiem odmiennego podejścia do koncepcji własnej twórczości, jest to przełom o charakterze psychologicznym. Nagle okazuje się bowiem, że człowiek, który przestaje być anonimowy, przestaje być tylko pewnym zdatnym do powielania typem, czyli jakimś ogólnikowym wyrazem wspólnego różnym jednostkom ducha, potrzebuje całego świata. A zarazem indywidualnego świata. Człowiek, który staje się jednostką o określonym profilu psychicznym, nie może zawisnąć w nieokreślonej przestrzeni, potrzebuje pewnej własnej scenerii, jakiejś topografii, drzew, zwierząt, przedmiotów, potrzebuje określonych pór roku, a także charakteru i przeżyć. Człowiek obdarzony...

więcej

Teresa Pągowska:

Teresa Pągowska (Warszawa 12 VI 1926 - Warszawa 7 II 2007) studiowała malarstwo i techniki ścienne w PWSSP w Poznaniu w pracowni Wacława Taranczewskiego, gdzie uzyskała dyplom w 1951. W latach 1950-1964 pracowała w PWSSP w Gdańsku. Uczestniczyła w restauracji gdańskiej Starówki (1953). W 1958 wywarły na nią wpływ malarstwo i osobowość Piotra Potworowskiego. W 1964 przeniosła się do Warszawy. W latach 1971-1973 była zatrudniona w PWSSP w Łodzi, od 1973 pracowała w ASP w Warszawie. W 1988 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Wystawiała od lat 50., uczestnicząc m.in. w wystawie w Arsenale w 1955, w Biennale Młodych w Paryżu 1959. W 1963 udział w wystawie „Ecole de Paris“ w Galerie Charpentier przyniósł jej honorowe członkostwo Nouvelle Ecole de Paris i grupy Realités Nouvelles. W latach 1963-1966 wystawiała na Salon de Mai w Paryżu. W 1990 otrzymała Nagrodę Fundacji im. Jurzykowskiego. Wiele podróżowała, zwiedzała, uczestniczyła w życiu artystycznym, unikając jednak wiązania się z grupami artystycznymi. Od początku twórczości, mimo dalekich niekiedy, ekspresyjnych odkształceń, pozostawała wierna figuracji. Malowała cyklami: „Dni” (lata 60.), „Monochromaty” (do 1975), „Figury magiczne” (kontynuacja poprzedniego cyklu w kolorze). Do 1995 preferowała duże formaty, w których często wykorzystywała efekt niegruntowanego płótna. Równolegle powstawały małe studia pojedynczych przedmiotów i znaków. W 1996 wyszedł monograficzny album artystki.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2019-10-06 139 130 000 zł - N/A PLN USD EUR
2020-10-18 129 130 000 zł 140 000 zł N/A PLN USD EUR