Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 18 października 2020

Jan Cybis, CZERWONY DASZEK, OK. 1965-1966
  • obraz w ramie

  • odwrocie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
CZERWONY DASZEK, OK. 1965-1966
Nr:
28036
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
33 cm x 46 cm
Cena wywoławcza:
24 000 zł
Cena uzyskana:
25 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: J. Cybis

na odwr. na płótnie napis flamastrem: Jan Cybis „Czerwony daszek“ około 1965-1966 | 33 x 46 | autentyczność stwierdzam: | NYC 10.X.84 r. Helena Cybisowa

 

Mając bez mała sześćdziesiąt lat spostrzegam, że jestem właściwie pejzażystą. Marzyłem o zupełnie innych cudach. Chciałem przede wszystkim malować człowieka, ale dla malarza – malującego z natury – jest to zabawa kosztowna. Malowałem pejzaż z konieczności. Pamiętam, jak Pankiewicz – może czymś rozgoryczony – twierdził, że pejzażu polskiego malować nie można. Byłem gotów mu uwierzyć, byłem wtedy bardzo młody. Dzisiaj czuję się w pejzażu cudownie, zwłaszcza w takim, gdzie nic nie ma poza ciszą i samotnością, a zwłaszcza żadnych ludzi, którzy przeszkadzają gapiąc się.

Jan Cybis, Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966, PIW 1980, s. 20

 

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

Jan Cybis:

Jan Cybis (Wróblin na Śląsku Opolskim 1897 - Warszawa 1972) rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu (1920-1921). Następnie kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. W 1924 wraz z grupą kolegów tworzących tzw. Komitet Paryski (w skrócie „KP”; stąd nazwa grupy „kapiści”) wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę początkowo w kontakcie z Pankiewiczem, później samodzielnie. W 1930 wziął udział w pierwszej wystawie kapistów w paryskiej Galerie Zak, później we wspólnej wystawie w Genewie, a po powrocie do kraju w 1931 także w zbiorowej wystawie w Polskim Klubie Artystycznym w Warszawie. W 1932 miał pierwszą wystawę indywidualną w Krakowie. Był główną postacią grupy, propagatorem założeń wysuwających na naczelne miejsce zagadnienia koloru, który „był treścią i formą” jego malarstwa. Ostatnia wystawa w warszawskiej Zachęcie dała możliwość prześledzenia jego bardzo konsekwentnej drogi twórczej. Odrzucając wszelką anegdotę, tworzył obrazy malowane „z powodem plastycznym” – pejzaże, martwe natury, portrety. Był także tłumaczem i krytykiem sztuki, pisywał artykuły, m.in. do krakowskiego „Głosu Plastyków” , którego redaktorem naczelnym został w roku 1937. W roku 1946 został profesorem warszawskiej ASP, gdzie wykładał do 1968 (z przerwą 1951-1957). W 1955 wykładał też w PWSSP w Sopocie.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-10-18 146 24 000 zł 25 000 zł N/A PLN USD EUR