Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 13 grudnia 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET MĘŻCZYZNY Z CZERWONYM MAKIEM, 1909
Nr:
1065
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
55 cm x 41.3 cm
Cena wywoławcza:
250 000 zł
Cena uzyskana:
250 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. l.d.: J Malczewski | 1909

na odwrocie na ramie l.g. nalepki aukcyjne Agra-Art z 1995 i 2009 roku (jedna na drugiej)

 

Jacek Malczewski, wzorując się na malarzach renesansowych, przedstawiał portretowanych w dwóch ujęciach. Pierwszoplanowy realistyczny portret uzupełniał portretem psychologicznym znajdującym się w tle. Znakomitym tego przykładem jest prezentowany Portret mężczyzny z czerwonym makiem. Choć model nie jest nam znany z imienia i nazwiska, to jednak na podstawie drugiego planu jesteśmy w stanie wnioskować kim był.

Portret jest jednocześnie swobodny, ale i reprezentacyjny. Przedstawiony przez Malczewskiego elegancki mężczyzna, który uprzednio zerwał na polu kwiat maku, przysiadł na chwilę na kamieniu, aby się przedstawić. Wyprostowany z lekkim uśmiechem na twarzy spogląda śmiało widzowi – artyście – prosto w oczy. Swobodnie trzymany w lewej dłoni kwiat maku jest symbolem przelanej krwi. Za lewym ramieniem portretowanego mężczyzny znajduje się droga, na której pojawia się strudzony wędrowiec w sybirskim szynelu. Jest on niemal stałym elementem pojawiającym się w obrazach artysty. Obecność sybiraka ma przypominać o cierpieniu zniewolonego artysty i obrazować tęsknotę za wolną Ojczyzną. Za postacią starca idzie, prowadzony przez nagą kobietę, pegaz z muzą na grzbiecie. Pegaz jest stworzeniem walecznym i symbolizującym natchnienie, a muza odnosi się zapewne do poezji. Możemy zatem...

więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1995-12-10 30 000 zł 61 000 zł N/A PLN USD
2009-05-31 56 140 000 zł - N/A PLN USD EUR
2020-12-13 31 250 000 zł 250 000 zł N/A PLN USD EUR