Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 13 grudnia 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
POWRÓT DO OJCZYZNY. DYPTYK, 1916
Nr:
28195
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
218 cm x 86 cm
Cena wywoławcza:
1 600 000 zł
Cena uzyskana:
1 600 000 zł

IInformacje o dziele:

wymiar całkowity w ramie

PORZUĆ ŻAŁOBĘ, 1916
olej, tektura
100,5 x 70,7 cm
sygn. l.d.: J. Malczewski | 1916
wzdłuż wszystkich krawędzi ślady po gwoździach, którymi tektura przybita była do krosna
na odwrocie w p.g. narożniku numer (niebieską kredką): [...] | K 1.50

 


POWRÓT RYCERZA, 1916
olej, tektura
100,5 x 71 cm
sygn. l.d.: J Malczewski | 1916
wzdłuż wszystkich krawędzi ślady po gwoździach, którymi tektura przybita była do krosna
na odwrocie w p.g. narożniku numer (niebieską kredką): N[.] | K 1.50

 


Dyptyk przykuwa uwagę przede wszystkim niezwykłym, niespotykanym dotychczas układem. Nie są nam znane
żadne inne kompozycje Jacka Malczewskiego, które obrazy o takim formacie łączyłyby w ten sposób. Biorąc
jednak pod uwagę prowadzenie jesiennego pejzażu, a zwłaszcza ścieżki, możemy przypuszczać, że jest to
konsekwentne i zaplanowane działanie samego artysty.


Kolejnym natychmiast przyciągającym uwagę i zaskakującym oko widza elementem jest mistrzowsko
namalowana, w śmiałym skrócie perspektywicznym, postać rycerza leżącego na noszach. Wyciąga on ręce w
kierunku zmierzającej do niego kobiety, która właśnie zrzuciła z głowy czarny welon.

Malczewski, wychowany...

więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-12-13 22 1 600 000 zł 1 600 000 zł N/A PLN USD EUR