Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 13 grudnia 2020

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
MARTWA NATURA, OK. 1924-1926
Nr:
28214
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
49 cm x 69.3 cm
Cena wywoławcza:
100 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

sygn. p.d.: JHulewicz. [inicjały wiązane]

na odwrocie nalepka z opisem obrazu i numerem inwentaryzacyjnym; obok numer inwentaryzacyjny powtórzony również na ramie (czarnym markerem): PM 686; ponadto na górnej listwie ramy nalepka galerii w Łodzi

 

Do obrazu dołączona jest ekspertyza Zenobii Karnickiej i Janiny Ładnowskiej z 2005 roku.

 

Autorki ekspertyzy datują dzieło na okres między 1924 a 1926 rokiem. Według nich obraz nosi znamiona kompozycji o cechach najbliższych Portretowi Emila Zegadłowicza z roku 1924 i bliskich pracy Don Kichot z 1926. Obrazy te wykazują wspólne cechy formistyczne w sposobie kształtowania ciętych rytmicznych płaszczyzn. Partiami są one cięte ostro lub odcinkiem łuku czy elipsy, a mimo wszystko spójnie budują kształty poszczególnych przedmiotów i strukturę tła. Cechą wspólną powyższych obrazów jest również intensywny, choć chłodny w odcieniach, koloryt i wielobarwny modelunek światłocieniowy. Prezentowana Martwa natura charakteryzuje się ciekawą aranżacją konwencjonalnych przedmiotów nieomal eliptycznie rozstawionych i okalających centrum układu. Mają one swoje rytmiczne, wielokierunkowe kontynuacje w formach wypełniających pozostałą przestrzeń obrazu. Wyraźne multiplikacje występują zwłaszcza w środkowej części obrazu i rozchodzą się promieniście ku lewemu górnemu narożnikowi kompozycji.

więcej

Jerzy Hulewicz :

Jerzy Hulewicz (Kościanki k. Wrześni 1886 – Warszawa 1941) rozpoczął studia w Krakowie w roku 1904 w Akademii Sztuk Pięknych, równocześnie uczęszczając na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W celu kontynuowania nauki wyjechał do Paryża w 1907, gdzie rok później zadebiutował na Wielkim Salonie Wiosennym. W roku 1910 śmierć ojca spowodowała przerwanie studiów i powrót do rodzinnych Kościanek. W 1916 nawiązał Hulewicz bliskie kontakty ze Stanisławem Przybyszewskim, które były dla niego inspirujące. Warsztat graficzny zgłębił i udoskonalił podczas trzymiesięcznego pobytu w Monachium. Udzielał się w organizacjach artystycznych i społecznych. Był m.in. współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu (1909), dwutygodnika „Zdrój” (1917), członkiem Koła Artystów Wielkopolskich i grupy plastycznej Bunt (1917-1920). Walczył w Powstaniu Wielkopolskim, a w latach 1919-1920 był ochotnikiem 5. pułku piechoty Legionów Polskich. Po przeszło 9-letnim pobycie na Wołyniu, w 1935 roku zamieszkał w Warszawie. Założył prywatną Szkołę Sztuk Plastycznych im. Z. Waliszewskiego, gdzie był dyrektorem i wykładowcą . Podczas wojny był w konspiracji i należał do organizacji „Polska żyje”. Uprawiał malarstwo, grafikę użytkową i artystyczną. Był także autorem powieści i esejów, stale współpracował z kilkoma czasopismami. Zmarł podczas okupacji na zawał serca, w wyniku wiadomości o zamordowaniu przez gestapo jego młodszego brata.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-12-13 74 100 000 zł - N/A PLN USD EUR