Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 21 marca 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PEJZAŻ, MAJ 1920
Nr:
28699
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
31.5 cm x 40.5 cm
Cena wywoławcza:
110 000 zł
Cena uzyskana:
110 000 zł

IInformacje o dziele:

olej, tektura, 31,5 x 40,5 cm (w świetle oprawy)

sygn. l.g.: J Malczewski | . 920 . maj

 

Na odwrocie l.g. okrągła pieczęć składu papieru Róży Aleksandrowicz: [R. ALEKSAN]DROWICZ | Kraków | Basztowa 11; poniżej, przeciwnie do kompozycji wymiary (ołówkiem): 41 ‘ 32,5; ponadto centralnie umieszczona nalepka wystawy pośmiertnej w TPSP w Krakowie (druk, pieczęć, maszynopis): Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie | R. 1939. Nr. 136 1646 | Autor WYSTAWA | JACKA MALCZEWSKIEGO | Adres | Dzieło Pejzaż. | Wykonanie ol. tekt. cena

 

Obraz ukazuje rozległy pejzaż z okolic Lusławic z ruinami zamku w Melsztynie, górującymi na oddalonym szczycie. Na pierwszym planie widzimy powalony pień drzewa. To zapewne efekt burzy, którą artysta uwiecznił na trzech obrazach (o wspólnym tytule Po burzy) namalowanych w 1919 roku. Pejzaże doliny Dunajca wielokrotnie inspirowały Malczewskiego. Ruiny zamku w Melsztynie możemy oglądać zarówno na rysunkach – jak ten, który oferowaliśmy na aukcji w kwietniu 2020 roku, czy znajdujący się w zbiorach MNW (Nr inw. Rys. Pol. 7526 mnw), jak i na obrazach olejnych (np. Pastuszek i chimera z 1905 roku, aukcja Agra-Art, czerwiec 2020).

W okolicach zamku mieszkała, wraz z mężem – bogatym ziemianinem Feliksem...

więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-03-21 21 110 000 zł 110 000 zł N/A PLN USD EUR