Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 13 czerwca 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
LUDGARDA 1877
Nr:
29035
Technika:
tusz, papier
Wymiary:
20 cm x 26 cm
Cena wywoławcza:
27 000 zł
Cena uzyskana:
27 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d. (ołówkiem): Jmalczewski [inicjały wiązane] poniżej tytuł (tuszem): Ludgarda 
Na odwrocie u dołu (widoczna w „okienku“ zaplecka) okrągła pieczęć z herbem Tarnawa i napisem w otoku: ZE ZBIORÓW | MARII MALCZEWSKIEJ. 


Rysunek pochodzi z kolekcji Antoniego Jasiukiewicza (1921-2010), znanego poznańskiego kolekcjonera malar stwa polskiego, przyjaciela Jana Białostockiego, z którym prowadził bogatą korespondencję. Przez lata pomagał uzupełniać noty biograficzne artystów w Polskiej Aka emii Nauk dla Słownika Artystów Polskich. Wiele dzieł ze swojej kolekcji przekazał do muzeów (m.in. do Mu zeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy). 

Do rysunku dołączona jest ekspertyza  Przemysława Michałowskiego z kwietnia 1980 roku.


Prezentowany rysunek, choć dość niepozorny, jest dla historii malarstwa polskiego niezwykle istotny. To właśnie praca nad szkicem do Ludgardy doprowadziła do przełomu, dzięki któremu Malczewski obrał drogę samodzielnej, nieskrępowanej pracy twórczej. To ta kompozycja przelała czarę goryczy, która wzbierała w młodym Malczewskim. Jesienią 1876 roku malarz porzucił pracownię mistrza Matejki i z jego błogosławieństwem wyjechał na studia do Paryża. Nad Sekwaną doskonalił warsztat i poszuki wał swojej drogi twórczej. Niestety, bieżące trendy zachodniej sztuki nie zaspokoiły...

więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-06-13 19 27 000 zł 27 000 zł N/A PLN USD EUR