Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 13 czerwca 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
FAUN – AUTOPORTRET, 2 LISTOPADA 1911
Nr:
29037
Technika:
ołówek, karton
Wymiary:
22.6 cm x 17.4 cm
Cena wywoławcza:
25 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

 datowany p.d.: 2/11 1911 


Ten dwustronny rysunek przedstawia z jednej strony Jacka Malczewskiego, a z drugiej niezidentyfiko wanego modela (poniżej). Obaj zostali ukazani w popiersiu z nagimi, muskularnymi torsami i grubymi rogami na głowach.

Wizerunki rzymskich faunów pojawiały się w twórczości Malczewskiego już od około 1892 r. „Panów rogatych“ artysta malował jako bohaterów – zarówno drugo, jak i pierwszoplano wych. Około 1900 roku zaobserwować można pewnego rodzaju manierę Malczewskiego, który swoich przyjaciół przedstawiał jako satyrów. Przykładem może być karykaturalny rysunek z kolekcji Feliksa Jasieńskiego Malczewski Wyczółkowski, Axentowicz jako fauny z 1902.

W 1911 roku Jacek Malczewski namalował tryptyk zatytułowany Zatruta studnia. Jego centralną część stanowi autoportret artysty jako radosnego fauna. Prezentowane portrety, opatrzone datą 2 listopada 1911 roku, mimo bardzo szkicowego nakreślenia, pozwalają wiele dostrzec. Rogaty Malczewski spogląda na trzymanego delikatnie w dwóch palcach pasikonika. Niewielkiego owada, który uznawany był za łącznik między światem ludzi, a światem mitycznych stworzeń. Tak jak i faun, pasikonik symbolizuje radość, tańce i ogólną beztroskę. 

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-06-13 20 25 000 zł - N/A PLN USD EUR