Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 13 czerwca 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PRZEDWIOŚNIE, 1904
Nr:
29056
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
69.5 cm x 87 cm
Cena wywoławcza:
17 000 zł
Cena uzyskana:
31 000 zł

Informacje o dziele:

 sygn. p.d.: 904 SICHULSKI Utrzymane w młodopolskiej poetyce Przedwiośnie powstało w ważnym dla artysty okresie: tuż po jego debiu cie w krakowskim TPSP w roku 1903, przed pierwszą wystawą indywidualną, która miała miejsce w roku 1905 w krakowskim oraz lwowskim TPSP. Zimą 1904/1905 artysta, wraz z Władysławem Jarockim i Fryderykiem Pautschem, wyjechał we Wschodnie Karpaty, gdzie zetknął się z Huculszczyzną, która odtąd stanowiła  przewodni motyw jego twórczości. 

Kazimierz Sichulski:

Kazimierz Sichulski kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem J. Mehoffera, L.Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego. Jeszcze w czasie studiów odbył dłuższą podróż po Europie - był we Włoszech, w Paryżu i w Wiedniu. W r. 1904 współnie z F. Pautschem i W. Jarockim po raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Odtąd, przez lata, naczelnym tematem jego obrazów były sceny rodzajowe ukazujące malowniczość huculskich strojów, zwyczajów i obrzędów. Po studiach stale mieszkał we Lwowie. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach, brał też udział w obronie Lwowa. W dwudziestoleciu międzywojennym nauczał rysunku i malarstwa w lwowskiej Szkole Przemysłowej; od r. 1930 był profesorem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego wcześniejsze prace odznaczają się dekoracyjnością, secesyjną stylizacją i wyrazistą linią, która z czasem zanika na rzecz niespokojnych, postrzępionych form. Artysta był także projektantem witraży, tkanin i plakatów. Zajmował się ilustratorstwem.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-06-13 41 17 000 zł 31 000 zł N/A PLN USD EUR