Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 13 czerwca 2021

[ status: dostępny w Galerii ]
Tytuł:
HORS CADRE NR 65, 1971
Nr:
24603
Technika:
technika mieszana
Wymiary:
85 cm x 50.5 cm
Cena w galerii:
76 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. na odwrocie:  Aleksander Kobzdej | Hors cadre 1971 | No 65 | 82 x 50

śr.:  65 | 82 x 50

l.g.: nalepka wywozowa Desy z Nr. 64  i danymi obrazu oraz miejscem wysyłki Bezirksamt Charlottenburg von Berlin

Obraz wystawiany:

-Aleksander Kobzdej. Ölbilder – Zeichnungen 1969-1971, 7. August – 28. August 1971, Rathaus Charlottenburg, Katalog und Ausstellungsleitung: Eberhard Knoch, Berlin 1971, kat. 64, s. 16.

Obraz opisany i reprodukowany:

Aleksander Kobzdej, Zmagania z materią, Struggle with Substance, Kraków-Warszawa 2002, katalog pod red. Józefa Grabskiego,  
Irsa, Kraków-Warszawa 2002, kat. 32, il. barwna, s. 216.

 

Obraz powstał w ostatnim okresie twórczości Kobzdeja i należy do zespołu prac, którym artysta nadał wspólny tytuł „Hors cadre“. Zaprezentowała je Danuta Wróblewska na wystawie w Galerii Kordegarda pt. Aleksander Kobzdej Hors cadre malarstwo/painting w marcu 2001. We wstępie do katalogu czytamy:

W ostatnich kilkudziesięciu obrazach, powstałych na rok przed śmiercią Kobzdeja, powierzchnia płócien uległa ostatecznej rewolcie... Obrazy falują jak w tańcu, powiewają jak pranie na wietrze, pofalowania przypominają intymność bielizny...

więcej

Aleksander Kobzdej:

Aleksander Kobzdej (Olesko na Ukrainie 12 IX 1920 - Warszawa 25 IX 1972) od wczesnego dzieciństwa mieszkał we Lwowie, gdzie w 1939 zdał maturę. Równolegle z nauką w szkole średniej uczył się prywatnie rysunku i rzeźby. Jesienią 1939 rozpoczął studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej i jednocześnie zaczął malować pod okiem Władysława Lama. Pod obiema okupacjami, sowiecką i hitlerowską, podejmował prace zarobkowe, kontynuując w miarę możności studia. W 1944 został wywieziony na roboty przymusowe do Wiednia, skąd uciekł do Jugosławii. W 1945 wrócił do kraju. Krótko studiował w ASP w Krakowie u Eugeniusza Eibischa, by już pod koniec 1945 objąć stanowisko asystenta swego dawnego nauczyciela, Władysława Lama, na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Pracując ukończył politechnikę z dyplomem inżyniera i od 1947 zaczął uczyć w PWSSP w Sopocie. Pracował tam do 1951, kiedy to przeniósł się do ASP w Warszawie, gdzie nauczał aż do śmierci. W latach 40. ulegał w swych próbach malarskich wpływom koloryzmu, kierunku triumfującego zarówno w Akademii krakowskiej, gdzie zaczynał studia, jak i w „szkole sopockiej“, w której sam uczył. Koloryzm Kobzdeja był jednakże poddany dyscyplinie skupionej, syntetycznej formy o rodowodzie sięgającym kubizmu i ekspresjonizmu. W pierwszej połowie lat 50. Kobzdej należał do koryfeuszy socrealizmu. Na ile artysta nie unikał, nawet w tym czasie, ironicznej refleksji, świadczy dyptyk złożony z obrazów Podaj cegłę i Ceglarki, w którym skonfrontował postulatywną i rzeczywistą stronę trudu codziennej pracy. W latach 50. rozwinął też swój talent rysownika, tworząc cykle reportażowych notatek z podróży do Chin i Wietnamu. Od 1956 radykalnie zmienił styl, doświadczając odtąd rozmaitych odmian informelu i malarstwa materii. Eksperymentując z fakturą i przestrzenią doszedł do swego głównego motywu, m stał się wielki cykl „Szczelin“, tworzonych od 1966. Ich syntezą stały się obiekty malarskie zwane „Hors cadre“.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2018-03-25 131 40 000 zł 40 000 zł N/A PLN USD EUR
2021-06-13 119 55 000 zł - N/A PLN USD EUR