Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 13 czerwca 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
POLIFORMY LXXXXIX – B, 1985
Nr:
29034
Technika:
akryl, płótno
Wymiary:
54.5 cm x 81 cm
Cena wywoławcza:
9 000 zł
Cena uzyskana:
14 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. na odwr. na płótnie: Zofia Artymowska | „Poliformy LXXXXIX“ – B, (replika) | akryl, 1985  (Kompozycja wielokierunkowa) | pani Aleksandrze Kąkolewskiej | z wdzięcznością | artystkaObraz należy do cyklu malarskiego Poliformy, nad którym artystka pracowała od 1970 roku. Poszukiwania Artymowskiej dotyczyły budowy obrazu przy pomocy jednej powielanej formy. Jak sama wspominała: do tych eksperymentów użyłam formy walca (cylindra) jako modułu. Cykl nazwałam Poliformami. Fundamentalne założenie moich poszuki wań wywodzi się z przekonania, że podstawowym ele mentem wszystkiego, co nas otacza, co istnieje dokoła nas, jest jednostka, ułożona, powielona lub zakompono wana w różny sposób.  Ważnym elementem budowy obrazów Artymowskiej jest światło. W tym celu, chętnie posługiwała się odcieniami złota i srebra, które wzmacniały efekt świetlistości.

 

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

Zofia Artymowska:

Zofia Artymowska studiowała w l. 1945-50 na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP, uzyskując dyplom w pracowni E. Eibischa. W l. 1950-51 była asystentką w macierzystej uczelni, a w l. 1952-55 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Równocześnie w 1953-56 wraz z mężem Romanem pracowała przy polichromii odbudowywanych kamieniczek Starego i Nowego Miasta, za co w 1953 otrzymała nagrodę państwową II st. (zespołową). Od 1957 wykonywała kompozycje niefiguratywne w mozaice ceramicznej i równolegle monotypie. Podczas kilkakrotnych dłuższych pobytów w Iraku wykładała w uczelniach artystycznych w Bagdadzie (1959-60, 1964-68, 1977-79). Od 1971 uczyła też we wrocławskiej PWSSP. W 1970 zainaugurowała swój główny cykl malarski,
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-06-13 124 9 000 zł 14 000 zł N/A PLN USD EUR