Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 13 czerwca 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
SZTUKA KONSUMPCYJNA, 1973/1991
Nr:
29039
Technika:
fotografia barwna (wydruk cyfrowy), papier, pianka
Wymiary:
50.5 cm x 60.5 cm
Cena wywoławcza:
18 000 zł
Cena uzyskana:
18 000 zł

IInformacje o dziele:

50,5 x 60,5 cm - wym. w ramie

sygn. tuszem na odwr. śr.g.: NATALIA LL | SZTUKA KONSUMPCYJNA | CONSUMER ART | 1973W pracach Natalii LL rejestracja [fotograficzna] obejmuje przede wszystkim czynności, działania prze radzające się w gest i dalej – gesty przeradzające się w znaki. (...) Sens tego działania jest chyba naj jaskrawiej widoczny w ostatnim cyklu prac Natalii LL „Sztuka konsumpcyjna“. Dwuznaczność działa nia, które z prostej czynności jedzenia przeradza się jakby w wyrafinowaną erotykę, a wreszcie w gest niemal magiczny, w system znaków, wydawałoby się, powszechnie stosowanego, a przecież niezna nego nam kodu – nie tylko intryguje, ale i powoduje budzenie się refleksji właśnie nad znakiem, nad kodami stosowanymi przez nas powszechnie dla uzyskania wzajemnego porozumienia. I ta refleksja, która ostatecznie staje się refleksją sztuki nad sztuką, należy niewątpliwie do najcenniejszych osiągnięć artystycznych Natalii Lach-Lachowicz.


Antoni Dzieduszycki, Natalia Lach-Lachowicz, „Fotografia“ 1973 nr 7  
(cyt. za: Natalia LL, Sztuka i energia | Art and Energy, Muzeum Narodowe, Wrocław 1993/94, s. 20)


Pomysł był taki: w latach 70. napisałam tekst, że będę zapisywała, rejestrowała rzeczy zwyczajne – to, co człowiek robi codziennie, czyli jedzenie, mówienie,...

więcej

Natalia Lach-Lachowicz (Natalia LL):

Natalia Lach- Lachowicz (ur. Żywiec 1937- 2022) - w latach 1957-1963 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego, w 1963 r. uzyskała dyplom. Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem sztuką performance i wideo. W 1970 r. była współzałożycielką Galerii Permafo we Wrocławiu. Od 1975 r. włączyła się do międzynarodowego ruchu sztuki feministycznej, brała udział w licznych sympozjach i wystawach. w latach 1978-81 pełniła funkcję komisarza I i II Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu, a w latach 1989- 1995 była wiceprzewodniczącą IV i VI Triennale. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1977), "Verein Kulturkontakte" w Wiedniu (1991) oraz Pro-Helvetia w Szwajcarii (1994).

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-06-13 126 18 000 zł 18 000 zł N/A PLN USD EUR