Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 17 października 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KOMPOZYCJA Z RYSUNKAMI DZIECI, 1963
Nr:
29370
Technika:
collage, liquitex, ołówek, kredki, karton, papier
Wymiary:
77.7 cm x 105.5 cm
Cena wywoławcza:
55 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. w prawym dolnym rogu: Dominik 1963 
na odwr. oprawy p.g. flamastrem: M.N.W. KAT. NR. 350 [oznaczenie z wystawy, patrz niżej]

Prezentowany obraz to wyjątkowe w twórczości Tadeusza Dominika dzieło, w którym własną kompozycję (stanowiącą centralną część obrazu) artysta połączył z rysunkami dzieci. Rysunki najprawdopodobniej wykonane zostały przez Tomasza (ur. 1955) i Jakuba (ur. 1956) – synów Dominika. 

Obydwaj poszli w ślady ojca kończąc studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i zajmując się malarstwem i grafiką.

 

Obraz wystawiany, opisany i reprodukowany:

Tadeusz Dominik, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz 1965, kat. 14;

Tadeusz Dominik, ZPAP, BWA Zielona Góra 1966, kat. 13;

Tadeusz Dominik. Malarstwo, Galeria Arkady, Kraków 1968, kat. 6;

Tadeusz Dominik, za oknem jest ogród..., katalog wystawy, red. Paulina Rymkiewicz, Magdalena Wicherkiewicz, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2008, il. s. 144 i 282, kat. 350;

Zbigniew Taranienko, Wizja natury. Dialogi z Tadeuszem Dominikiem, Wydawnictwo Bosz, Warszawa-Olszanica 2016, s. 66, il. barwna.

Tadeusz Dominik:

Tadeusz Dominik (Szymanów 14 I 1928 - Warszawa 20 V 2014) studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie pod kierunkiem prof. J.Cybisa (1946-51, dyplom 1953). Od 1951 był pedagogiem na macierzystym Wydziale, początkowo jako asystent Cybisa. Od 1965 prowadził własną pracownię, w 1979 otrzymał tytuł profesora. W 1990 przeszedł na emeryturę. W czasie studiów oddziałały nań - za pośrednictwem osobowości i sztuki Cybisa - idee polskiego koloryzmu, które następnie twórczo i samodzielnie kontynuował. Początkowo tworzył obrazy figuratywne. Debiutował na słynnej wystawie w warszawskim Arsenale w 1955, gdzie zdobył nagrodę. W tym okresie obok malarstwa uprawiał drzeworyt, operujący szerokimi płaszczyznami bieli i czerni (drzeworyty wystawiał m.in. na Biennale w Wenecji w 1956). W drugiej poł. lat 50. zaczął malować obrazy abstrakcyjne, początkowo utrzymane w ekspresyjnej i spontanicznej stylistyce malarstwa informel. W latach 60. wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. Niezmienną inspiracją była dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form. Pozostał jej wierny do dziś, poddając zmianom sam sposób malowania. Stopniowo rozjaśniał i wygładzał swe kompozycje, wprowadzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia form czy rodzaj malowanych „rastrów“, regularnie znaczących fragmenty kompozycji. Wśród wielu nagród otrzymał m.in. laur „Złotego Grona“ w Zielonej Górze w 1963, Grand Prix Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1968, nagrodę im. George’a Rowney’a w Londynie w 1973 i Nagrodę im. Jana Cybisa w Warszawie w 1973. Równolegle z malarstwem zajmował się gobelinem, ceramiką, również grafiką komputerową.

Zmarł 20 maja 2014 w swoim domu pod Warszawą.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-10-17 103 55 000 zł - N/A PLN USD EUR