Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 17 października 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
MARTWA NATURA Z OWOCAMI, OK. 1888
Nr:
29382
Technika:
olej, płótno dublowane
Wymiary:
23 cm x 31.5 cm
Cena wywoławcza:
25 000 zł
Cena uzyskana:
51 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. p.d.: T. Kwiatkowski

 

Na zdjęciach wykonanych w świetle podczerwonym widoczne są w prawym górnym rogu dwie, częściowo nachodzące na siebie sygnatury artysty. Obie zostały zamalowane, a artysta ostatecznie podpisał kompozycję w prawym dolnym rogu. Pozwala nam to domniemywać, że kompozycja ulegała zmianom, aż do momentu, w którym możemy oglądać ją dziś. Prawdopodobne zatem jest, że obraz mógł być wstępną kompozycją ukazującą martwą naturę z owocami. Finalna wersja, datowana na rok 1888, o szerszym kadrowaniu i bogatszym tle, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. MP 321 MNW). Możemy zatem datować prezentowany obraz na podobny okres.

 

Porównaj z:

– A. Melbechowska-Luty, Teofil Kwiatkowski 1809-1891, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 138, nr kat. 31, il. 69.

Teofil Kwiatkowski:

Teofil Kwiatkowski (Pułtusk 1809 - Avallon w Burgundii 1891) - wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim - w latach 1825-1830 studiował malarstwo na Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego u A. Brodowskiego i A. Blanka. Jako oficer 4. pułku piechoty walczył w powstaniu listopadowym; po klęsce jego emigrował do Francji, gdzie pozostał do końca życia. początkowo przebywał w Avignonie, później w Paryżu. Tu studiował jeszcze u A. Toussainta, P. Sentiesa, J. L. Dulonga i L. Cognieta. Utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskiem emigracyjnym, m.in. z rodziną ks. Czartoryskich, Adamem Mickiewiczem, Fryderykiem Chopinem, Cyprianem Kamilem Norwidem, Teofilem Lenartowiczem. Wielokrotnie portretował Chopina (także na łożu śmierci), któremu poświęcił też dużą, symboliczną kompozycję Bal w Hôtel Lambert - Polonez Chopina. Malował piękne, przesycone romantyczną aurą krajobrazy z Prowansji i Burgundii. Malował obrazy olejne i bardzo liczne, mistrzowskie akwarele – portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, patriotyczne, kostiumowe i alegoryczne. Jego dzieła odznaczają się niepoślednimi walorami kolorystycznymi, emocjonalnym stosunkiem do natury, a także typowo romantyczną skłonnością do fantazji i metafory, zabarwionej często odcieniem melancholii. Artysta wystawiał, m.in. na oficjalnych Salonach paryskich (1839-1881), nadsyłał swe prace także na wystawy krajowe (1862-1873 TZSP w Warszawie). Jego obrazy, akwarele, rysunki znajdują się w Muzeum Mickiewicza w Paryżu, w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, pozostałe są w rękach prywatnych we Francji. Na rynku antykwarskim są rzadkością.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-10-17 2 25 000 zł 51 000 zł N/A PLN USD EUR