Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 17 października 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KONIE PRZED DWORKIEM, 1858
Nr:
29387
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
38 cm x 46 cm
Cena wywoławcza:
180 000 zł
Cena uzyskana:
330 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: Juliusz Kossak | 1858

 

Do obrazu jest załączona ekspertyza p. Anny Tyczyńskiej z lipca 2010 roku

 

Obraz powstał w roku 1858 podczas kilkuletniego pobytu Juliusza Kossaka w Paryżu. Pochodzi zatem ze stosunkowo wczesnego okresu twórczości artysty. W tym czasie malarz dość często posługiwał się techniką olejną, którą z czasem miała zdominować akwarela. Malował wówczas dużo i – jak pisał Witkiewicz: nie zatracił w Paryżu swojej odrębności narodowej (...) i starał się na bruk paryski przenieść choć mały promień tej ziemi, do której był tak mocno przywiązany (St. Witkiewicz, Juliusz Kossak, Warszawa 1900). 

Jego prace rozchodziły w się w kręgach polskiej emigracji we Francji i w paryskim handlu antykwarycznym. Artysta wysyłał je także na wystawy krajowe – do Warszawy czy Wilna; w roku 1857 w pałacu na Polach Elizejskich pokazał dużą akwarelę Stadnina przy studni. Paryska pracownia Kossaka była wówczas często odwiedzana przez przebywających w Paryżu Polaków. Jednym z nich był Zenon Fisz, który wspominał dużą liczbę obrazów i szkiców koni arabskich, angielskich, polskich. Zaś o samym malarzu pisał: studiuje konie, robi je doskonale, ale nie jest to abstrakcyjne pojęcie strony pięknej tego zwierzęcia. Nie, on go maluje, bo go rozumie, bo go kocha (cyt. za: K. Olszański,...

więcej

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-10-17 8 180 000 zł 330 000 zł N/A PLN USD EUR