Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 12 grudnia 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KIRASJER TRZYMAJĄCY KONIA ZA UZDĘ, OK. 1832
Nr:
11518
Technika:
olej, papier
Wymiary:
30.5 cm x 33.5 cm
Cena wywoławcza:
58 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

Na odwrocie oprawy stempel krakowskiej Pracowni Introligatorskiej „Volumin“.

Pochodzenie: krąg Rodziny artysty.

W katalogu monograficznej wystawy Michałowskiego (MN Kraków 2000) obraz ten opisany jest łącznie z zespołem prac określonych jako studia malowane w paryskim atelier Nicolas-Toussainta Charleta, gdzie artysta wstąpił w roku 1832. Poczynając właśnie od tych pracownianych studiów, tak podczas pobytu w Paryżu, jak i później, już po powrocie do kraju Michałowski malował francuskich kirasjerów wielokrotnie. Według Jerzego Zanozińskiego, seria obrazów z kirasjerami jest pierwszą manifestacją dojrzałego malarstwa artysty [...] znakomitą malarską realizację pociągającego go szczególnie zjawiska ruchu. Kirasjerzy [...] niezależnie od tego czy pędzą na swoich ognistych rumakach ku nie zawsze widzialnemu wrogowi, czy wstrzymują je gwałtownie, czy wreszcie tylko defilują na nich spokojnie przed widzem są zawsze określeni bezbłędnie. Zarówno w napięciu bitewnym, jak w momentach wytchnienia, w przemarszach i paradach nie ma w nich nic z pozy i teatralności, są naturalni i prości [...] A konie ich... tym już doprawdy nie ma równych w całym współczesnym Michałowskiemu malarstwie. (J. Zanoziński, Piotr Michałowski. Życie i twórczość 1800-1855, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 50)

Obraz wymieniony...

więcej

Piotr Michałowski:

Piotr Michałowski (Kraków 1800 – Krzysztoforzyce / Krzyżtoporzyce 1855) był najwybitniejszym malarzem epoki polskiego romantyzmu, a jego twórczość jest zjawiskiem w skali europejskiej. Wszechstronnie utalentowany, w latach 1815-1821 studiował nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Getyndze. Równocześnie od dzieciństwa uczył się rysunku w krakowskich pracowniach M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego. Pracował w administracji Królestwa Polskiego jako naczelnik hut i radca górniczy. Podczas powstania listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. W latach 1832-1835 przebywał w Paryżu i studiował w pracowni Nicolasa Toussainta Charleta. Był znakomitym malarzem koni, a jego obrazy i akwarele zyskiwały podziw i ogromne powodzenie, tak że „cały Paryż latał za jego końmi“. Po powrocie do kraju przebywał głównie w swoich majątkach - Krzyżtoporzycach i Bolestraszycach, zajmując się ich administracją. Wiele podróżował po Europie, wyjeżdżając do Londynu, Wiednia, Karlsbadu, do Belgii, Holandii i jeszcze kilkakrotnie do Francji. W latach 1848-53 pełnił funkcję Prezesa Rady Administracyjnej Miasta Krakowa. Malował dynamiczne kompozycje batalistyczne z wojen napoleońskich, konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół, a także portrety chłopów. Jego obrazy olejne i akwarele, łączące siłę wyrazu z wrażliwością na naturę, odznaczają się śmiałym rysunkiem, syntetyczną formą, wartościami koloru, swobodą techniki malarskiej i romantyczną żarliwością polskiego patrioty.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2008-06-01 33 70 000 zł - N/A PLN USD EUR
2021-12-12 4 58 000 zł - N/A PLN USD EUR