Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 12 grudnia 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
SCENA HISTORYCZNA
Nr:
29586
Technika:
ołówek, papier
Wymiary:
19.7 cm x 29.9 cm
Cena wywoławcza:
30 000 zł
Cena uzyskana:
35 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: J.M.

Na odwrocie nalepka informująca o szybie uv.

 

Rysunek przedstawia scenę rozgrywającą się na tle gotyckiej architektury. Najważniejszą postacią jest umieszczony centralnie jeździec – zapewne król, któremu towarzyszą liczne postaci również dosiadające koni, stanowiące zapewne armię. Cały korowód żegnany jest przez znajdującą się z prawej strony grupę duchownych i świeckich, której przewodzi wsparty na pastorale biskup. Całość, mimo gęsto prowadzonych pociągnięć ołówka, jest bardzo czytelna i ukazuje mistrzostwo, z jakim Matejko notował swoje kompozycje. Prawdopodobne jest, że prezentowany szkic stanowi jedną z wersji kompozycji – niezrealizowaną – do Wyjazdu Henryka Pobożnego z Legnicy.

Jan Matejko:

Jan Matejko (Kraków 1838 - Kraków 1893) - najwybitniejszy polski malarz historyczny; studia malarskie rozpoczął pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i W. K. Stattlera w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (lata 1852-1858). Następnie uczył się w Akademii monachijskiej u H. Anschütza (1859) i przez dwa miesiące w Akademii wiedeńskiej u C. Rubena (1860). Po studiach mieszkał i pracował w Krakowie. W 1873 objął stanowisko dyrektora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, pełniąc tę funkcję aż do śmierci. Dużo podróżował - wielokrotnie wyjeżdżał do Paryża (w latach 1865-1880), Wiednia (1866-1888), w 1872 był w Konstantynopolu, a rok później w Pradze i Budapeszcie, odwiedzał również Włochy (1878-1879 i 1883). Był członkiem licznych akademii i towarzystw artystycznych m.in. Académie des Beaux-Arts (1873) i Instytutu Francuskiego (1874) w Paryżu, berlińskiej Akademii Sztuki (1874), Akademii Rafaelowskiej w Urbino (1878) i Künstlersgenossenschaft w Wiedniu (1888). W 1864 został członkiem Towarzystwa Naukowego w Krakowie, w 1887 otrzymał doktorat filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był twórcą wielkich i znanych płócien, m.in. Kazania Skargi, Rejtana, Unii Lubelskiej, Batorego pod Pskowem, Bitwy pod Grunwaldem, Hołdu Pruskiego czy Kościuszki pod Racławicami. Malował także portrety i - rzadziej - sceny religijne czy rodzajowe. Ważną rolę w jego twórczości odgrywał rysunek - artysta opracował, m.in. album Ubiory w Polsce od 1200 do 1795 oraz rysunkowy cykl Poczet królów i książąt polskich. W latach 1889-1891, wraz z zespołem uczniów, pracował nad polichromią kościoła Mariackiego w Krakowie. W rodzinnym domu malarza, przy ulicy Floriańskiej w Krakowie od 1898 mieści się poświęcone mu muzeum - Dom Matejki (Oddział MNK).

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-12-12 3 30 000 zł 35 000 zł N/A PLN USD EUR
2023-10-22 3 30 000 zł 41 000 zł N/A PLN USD EUR