Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 12 grudnia 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET WILHELMA SIEMIEŃSKIEGO-LEWICKIEGO, 1889
Nr:
29585
Technika:
akwarela, papier
Wymiary:
60 cm x 49 cm
Cena wywoławcza:
65 000 zł
Cena uzyskana:
65 000 zł

Informacje o dziele:

PORTRET WILHELMA SIEMIEŃSKIEGO-LEWICKIEGO NA KONIU, 1889

sygn. l.d.: Juliusz Kossak | 1889

na prawym marginesie napis ołówkiem: grey mat # 62

 

Obraz reprodukowany i wzmiankowany w:

– K. Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1988, s. 65, poz. kat. 454.

 

Oferowane dzieło przedstawia portret ziemianina, hrabiego Wilhelma Stanisława Józefa Siemieńskiego-Lewickiego (Pawłosiów 1827 – Chrostków 1901) – posła do Sejmu Krajowego Galicji III i IV kadencji (1870-1882), c.k. szambelana i tajnego radcy, członka Izby Panów w Wiedniu. W 1856 r. Wilhelm poślubił Zofię Lewicką, jedyną córkę Kajetana, założyciela ordynacji chorostkowskiej. Po śmierci teścia otrzymał w 1869 r. zezwolenie cesarskie na połączenie swojego nazwiska z nazwiskiem żony, co dawało mu równocześnie prawa do ordynacji.

Siemieński-Lewicki był właścicielem ogromnej fortuny, którą skutecznie powiększał. Po śmierci ojca odziedziczył rodzinny Pawłosiów, wraz z kolekcją dzieł sztuki i biblioteką, zaś w roku 1890 – majątek Magierów pod Żółkwią z galerią obrazów. Zamożny, piastujący szereg politycznych stanowisk hrabia był znaczącą postacią wschodniogalicyjskiego środowiska ziemiańskiego. Nie bez powodu sportretował się na koniu; był uznanym hodowcą tych zwierząt. W Chrostkowie...

więcej

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-12-12 2 65 000 zł 65 000 zł N/A PLN USD EUR