Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

Aukcja Sztuki Dawnej - 12 grudnia 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PRZED KRÓLEM STEFANEM BATORYM, OK 1860
Nr:
29577
Technika:
ołówek, papier
Wymiary:
19.1 cm x 28.5 cm
Cena wywoławcza:
35 000 zł
Cena uzyskana:
45 000 zł

Informacje o dziele:

RODZINA ZBOROWSKICH PRZED KRÓLEM STEFANEM BATORYM, ok. 1860

sygn. u dołu pośrodku: J M r P. 1860

 

Na odwrocie naklejona kartka z odręczną informacją dotyczącą sceny (tusz): [...] do szkicu tego podał mi P. Unieżycki | [...] Akademii Sztuk Pięknych a [...] Jana | Matejki następujące uwagi. | Szkic ten przedstawia rodzinę Zborowskich, | którzy z trumną ściętego Samuela Zborowskiego | stawili się z żalami przed Króla Batorego | Obrazu z tego szkicu Matejko następnie nie wy | malował, jednak ugrupowanie osób z tego | szkicu przychodzi w innych wielkich historycznych obrazach – jak Kazanie Skargi, Rejtanie, | Szujskich itd. | Styczeń 191[.] | [...]; ponadto nalepka informująca o szybie uv.

 

Artysta wykonał szereg dzieł związanych z postacią Samuela Zborowskiego. Ten żyjący w XVI wieku hetman kozacki był winien śmierci Andrzeja Wapowskiego. Matejko poświęcił temu wydarzeniu płótno namalowane w 1861 roku Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego. Za tą zbrodnię hetman został wygnany z kraju. Schronienie znalazł na dworze Stefana Batorego w Siedmiogrodzie. Po wyborze Batorego na króla Polski, Zborowski, nie bacząc na ciążący na nim wyrok, powrócił do kraju. Hetman nie był jednak wiernym sługą króla, a wręcz zawiązał spisek na życie monarchy. Za namową Habsburgów Zborowski samowolnie wyprawił się...

więcej

Jan Matejko:

Jan Matejko (Kraków 1838 - Kraków 1893) - najwybitniejszy polski malarz historyczny; studia malarskie rozpoczął pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i W. K. Stattlera w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (lata 1852-1858). Następnie uczył się w Akademii monachijskiej u H. Anschütza (1859) i przez dwa miesiące w Akademii wiedeńskiej u C. Rubena (1860). Po studiach mieszkał i pracował w Krakowie. W 1873 objął stanowisko dyrektora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, pełniąc tę funkcję aż do śmierci. Dużo podróżował - wielokrotnie wyjeżdżał do Paryża (w latach 1865-1880), Wiednia (1866-1888), w 1872 był w Konstantynopolu, a rok później w Pradze i Budapeszcie, odwiedzał również Włochy (1878-1879 i 1883). Był członkiem licznych akademii i towarzystw artystycznych m.in. Académie des Beaux-Arts (1873) i Instytutu Francuskiego (1874) w Paryżu, berlińskiej Akademii Sztuki (1874), Akademii Rafaelowskiej w Urbino (1878) i Künstlersgenossenschaft w Wiedniu (1888). W 1864 został członkiem Towarzystwa Naukowego w Krakowie, w 1887 otrzymał doktorat filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był twórcą wielkich i znanych płócien, m.in. Kazania Skargi, Rejtana, Unii Lubelskiej, Batorego pod Pskowem, Bitwy pod Grunwaldem, Hołdu Pruskiego czy Kościuszki pod Racławicami. Malował także portrety i - rzadziej - sceny religijne czy rodzajowe. Ważną rolę w jego twórczości odgrywał rysunek - artysta opracował, m.in. album Ubiory w Polsce od 1200 do 1795 oraz rysunkowy cykl Poczet królów i książąt polskich. W latach 1889-1891, wraz z zespołem uczniów, pracował nad polichromią kościoła Mariackiego w Krakowie. W rodzinnym domu malarza, przy ulicy Floriańskiej w Krakowie od 1898 mieści się poświęcone mu muzeum - Dom Matejki (Oddział MNK).

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-12-12 1 35 000 zł 45 000 zł N/A PLN USD EUR